Ik ben vrij regelmatig te vinden op Mediumchat. Dé site voor spiritueel advies maar ook zeker voor coachingsgesprekken. Een aantal blogs van mij vind je terug op mediumchat. 

Een dag uit de praktijk van....

Studio Elise

Zondagavond laat. Het is 22 maart 2013, buiten is het nog fris en de kachel slinger ik alvast een tandje hoger. Vlak voordat ik mijn laptop dichtklap, krijg ik op de valreep nog een mail binnen. Van Maaike. Hoewel de wijzers van mijn klok door het harde getik duidelijk maken dat ik toch echt naar bed moet, besluit ik de mail te lezen. Maaike is midden 40 en ze aarzelde lang om een paragnost in te schakelen. Maar de knoop is doorgehakt. Ze vertelt verder…en ik lees verder. Haar man heeft haar verlaten. Voor een ander. Vier maanden geleden. Ze weet zich geen raad en ze vertelt dat ze een onnatuurlijke haat heeft ontwikkeld voor hém; maar ook voor haar. ‘En dat is niets voor mij’ schrijft ze tot slot. Of ze op consult mag komen en als het kan met gepaste spoed.

Ik lach. Niet om haar situatie. Maar omdat ze lang heeft nagedacht in relatie tot de vaart erachter.

Dinsdagochtend is ze welkom.

Maaike, een niet onaantrekkelijke vrouw van in de 40 wandelt om elf uur in de ochtend mijn praktijk binnen. Nou ja, praktijk. Mijn woonkamer is mijn praktijk. Een grote, houten leestafel voorzien van allerlei vaktijdschriften maar ook het lichtere leesvoer zoals de ‘psychologie’. Een kolossale, grijze bank staartje uitnodigend aan maar de tafel is keer op keer de centrale plek. Zowel zakelijk als privé.

‘Goh, ik ruik geen dwepende geur van wierook en ik zie geen tientallen brandende kaarsen’ zegt ze terwijl ze met haar jas over de arm in de woonkamer staat. ‘Wat een heerlijke, basale inrichting. Ik had iets zweverigs verwacht, althans daar denk je snel aan bij een paragnost’

‘Had je gedacht dat ik een lange, blauwe jurk zou dragen?’ Ze lacht ietwat zenuwachtig maar spontaan.

Thee, koffie, bronwater; ze mag kiezen en terwijl ze met een trillende hand haar koffie inschenkt zegt ze: ‘is het erg als ik ga huilen? Mijn man is er vandoor gegaan met zijn medewerkster. Ze is totaal niet geschikt voor hem en alleen maar op zijn geld uit. Nu trekt hij ook nog bij haar in. Wat moet ik doen om hem terug te krijgen en wat zeggen jouw kaarten, wat zegt jouw gevoel, wat moet ik doen’

Ze huilt. Een doos tissues staat standaard op tafel

Ik vertel. Lieve Maaike. Ik wil met alle liefde hier alle kaarten op leggen die ik in mijn bezit heb. Maar wat voor nu belangrijk is, is dat jij herstelt. Er is een wond en die moet helen. Het is belangrijk dat je door de fasen heengaat, die hierbij horen. Ik begrijp dat je antwoorden wenst en dat je dolgraag wilt weten wat de toekomst voor jou in petto heeft maar nog belangrijk vind ik dat je leert omgaan met alle facetten die bij een breuk horen. En dat is pijnlijk, dat is zwaar, dat is niet leuk, dat is stom, dat is vervelend, dat verlamd en waarschijnlijk heeft je zelfvertrouwen een opdonder gehad.

Maar komt hij terug dan?! Ik wil hem zo graag terug! Hij hoort bij mij! Hij is van mij niet van háár. Ik heb alles voor hem gedaan, werkelijk alles. Hij doet mij pijn!

Ik vraag haar na te denken wát ze zo graag terug wilt. Een gebrekkige communicatie waar jarenlang nooit aan gewerkt werd? Verschillende interesses waardoor ze nooit meer iets samen deden? Het gebrek aan waardering over en weer? Het feit dat ze al jaren uit elkaar gegroeid waren waardoor het een kwestie van wachten was als er niet ingegrepen werd? Begrijpen deden ze elkaar al jaren niet meer en ze leefden feitelijk als broer en zus. Zij wilde wel maar hij was ontzettend huiverig voor relatietherapie. Tijdens ons gesprek vertelde ze nog meer gevoelige details en daaruit trok ik de conclusie dat een psycholoog meer voor haar kon betekenen dan een spiritueel lifecoach.

Drie weken later kreeg ik een mail van haar. Ze was ontzettend blij dat ik haar het duwtje in de rug gaf om psycholoog op te zoeken. Niet dat ze aan mijn gaven twijfelde of aan mijn begeleiding als lifecoach maar ze was blij dat ik het realistisch oppikte en dát had ze niet verwacht van een paragnost ‘want die zweven toch altijd’. Ik moest weer lachen. Samen met haar psycholoog heeft ze besloten in therapie te gaan en als afsluiter schreef ze:

“je moet als paragnost (of spiritueel coach) ook de gave hebben om de zaken zodanig helder te zien, dat iemand een andere manier van begeleiding en advies nodig heeft”

En dat is mijn werk. Prachtig toch?

Elise.

 

De betekenis van het pentagram

Het pentagram wordt al sinds heel lange tijd geassocieerd met mysterie en magie. Het is de eenvoudigste vorm van een getekende ster en kan met een enkele ononderbroken lijn getekend worden. Het wordt dan ook weleens 'de knoop zonder einde' genoemd.

Sedert vele eeuwen al bestaat de overtuiging, dat het pentagram een heel krachtige bescherming biedt tegen duivelse slechtheid en demonen, een veiligheidssymbool dus, en het werd soms als amulet gedragen om een gelukkige en veilige thuiskomst te bevorderen. Het oude Engelse volkslied "Green Grow the Rushes, O!" refereert aan het gebruik van het pentagram boven deuren en ramen in de regel "Five is the symbol at your door".

De kracht en de associaties van het pentagram hebben zich gedurende de geschiedenis langzaam ontwikkeld. Vandaag aan de dag is het een alomtegenwoordig symbool van de nieuwe heidense beweging (neo-pagans), en heeft een diepe magische en symbolische betekenis.

 
Het pentagram door de geschiedenis

Tegenwoordig worden aan het pentagram vele en diepgaande betekenissen toegeschreven, de meeste ervan zijn echter van heel recente oorsprong.

Maar toch is het pentagram door een lang stuk van de historie in veel verschillende contexten gebruikt:

Het vroegste gebruik dat we ervan kennen dateert ongeveer 3500 v.Chr.: In Ur der Chaldeeën in het oude Mesopotamië, waar het een symbool was voor de macht van het rijk, van de heersers.

Bij de Hebreeuwen was het hét symbool voor Waarheid en had een relatie met de Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Mogelijk wordt het pentagram daarom soms ook ten onrechte het Salomonszegel genoemd.

In het oude Griekenland noemde men het pentagram de Pentalpha, omdat de geometrische compositie uit vijf letters 'a' bestond. (pent = 5, alpha = a)..

Voor de gnostici was het pentagram de "Vlammende Ster".

Voor de druïden was het hét symbool van goddelijkheid.

In Egypte gold het als symbool voor de onderaardse (moeder)schoot.

Volgens de Kelten was het pentagram verbonden met de onderaardse Godin Morrigan.

Voor Christenen in de Middeleeuwen gold het als het symbool voor de vijf Wonden van Christus.

De christelijke keizer Constantijn I gebruikte het pentagram, samen met het chi-ro symbool in zijn zegel.

In de legende van Sir Gawain en de Groene Ridder was het pentagram de glyphe van Sir Gawain, het stond in goud gravure op zijn schild, en symboliseerde de vijf ridderwaarden.

Tijdens de heksenvervolgingen door de kerk werd de God Pan, en niet deze God alleen, gelijkgesteld met de duivel, (een christelijk concept, dat echter ook in andere religies een vergelijkbaar fenomeen kent), en het pentagram kreeg voor de eerste keer in zijn bestaan een negatieve betekenis, werd het symbool voor de duivel en kreeg de naam "Heksenvoet".

Het rechtopstaande pentagram, (een punt naar boven) toont enige gelijkenis met een mensengestalte met zijwaarts uitgestrekte armen en benen. Later werd het pentagram eerst symbool voor de relatie tussen het hoofd en de vier ledematen, daarna symboliseerde het de relatie tussen pure geconcentreerde essentie van 'iets' (anderen noemen dit de Geest), en de vier traditionele elementen der materie. (Quintessence)

Tot aan de 19e eeuw bestond er geen enkele grafische illustratie waarin het pentagram in verband gebracht wordt met negativiteit, slechtheid en duivel.

Het pentagramteken wordt in de rituele (ceremoniële) magie al lange tijd gebruikt: met een rituele dolk (athame) worden pentagrammen in de lucht of op de grond getekend, waarmee aanroepingen of banningen in relatie tot de vier elementen worden gesymboliseerd.

In deze nieuw heidense beweging werd het pentagram ook op het altaarpentakel gegraveerd, en de punten stonden dan voor de drie aspecten van de Godin en de twee aspecten van de God.

Pas achter in de zestiger jaren van de 20e eeuw kreeg het pentagram weer een functie als amulet dat gedragen werd, en van die tijd ontwikkelde het zich tot een wijd verbreid en gevestigd symbool voor de nieuw heidense beweging en de Wicca in het bijzonder, en staat voor veel mystieke aspecten en associaties die tot de oude folklore gerekend worden.

De kracht van een symbool heeft meer te doen met zijn associaties en acceptatie, dan met de oudheid ervan, en het pentagram is zo'n symbool, dat tegenwoordig alomtegenwoordig is bij de neo-pagans.

 
Symbolische betekenissen van het pentagram

Het getal 5 wordt al heel lang gezien als zijnde mystiek en magisch, hoewel hoofdzakelijk op de mens betrokken: we hebben vijf vingers/tenen aan elke ledemaat.

- We kennen gewoonlijk vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, tasten en smaak.

- We kennen vijf fasen in ons leven, die alle een inwijding en een eigen leerproces hebben: Geboorte, volwassenheid, coitus, ouderschap en dood.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er ook andere opvattingen hierover bestaan, waar het een ander getal betreft, waar andere levensfasen onderscheiden worden en waar andere attributen een centrale rol spelen.

Het getal vijf wordt geassocieerd met Mars. Het benadrukt nauwgezetheid, strengheid en soberheid, conflict, en harmonie die via conflict wordt bereikt.

In het Christendom is de 5 belangrijk, omdat Christus aan het kruis vijf wonden had.

In de Islam kent het geloof vijf belangrijke pijlers en vijf dagelijkse tijdstippen voor het gebed.

De middeleeuwse ridder kende vijf nobele waarden: Vrijgevigheid, hoffelijkheid, kuisheid, ridderlijkheid en vroomheid, en dit werd gesymboliseerd in het pentagram van Sir Gawain.

In de Wicca kent men de vijfvoudige kus: voeten, knieën, schoot, borsten en lippen, en deze kus is ook zegenend.

Het getal vijf is een priemgetal. En met vijf lijnen, die ononderbroken getrokken kunnen worden, vormt het de ster in z'n eenvoudigste vorm.

Het pentagram was lange tijd, en wordt in steeds bredere kringen opnieuw een krachtige beschermer tegen vijandigheid, een conflictsymbool dus, dat als een afweerschild dient voor degene die het draagt, of voor het huis waaraan het bevestigd is.

Het pentagram heeft vijf puntige inkepingen en in het centrum een defensief en beschermend Pentagon in de vorm van een moederschoot.

Tegenwoordig worden vijf elementen aan de punten van het pentagram toegekend, vier materiele - aarde, lucht, vuur en water - en de kwintessens, die alle elementen ook met elkaar verbindt, de geest.

Bij deze betekenis hoort het pentagram met een punt naar boven en het symboliseert dan de geest, die over de materie heerst, en staat voor juistheid. Met twee punten naar boven, de punt van de geest dus naar beneden gericht, wordt de nadruk gelegd op de aardse natuur van de mens.

Een pad met de klok mee om het pentagram toont een volgorde van de elementen in hun dichtheid, vastheid van massa: Geest heeft de vastheid van ether. Vuur lucht water en aarde volgen dan. Vuur en aarde zijn basaal, vast, waarbij het vuur grote beweeglijkheid heeft, lucht en water zijn vrij, stromend, waarbij lucht minder beperkingen heeft.

Deze attributen van de punten van het pentagram worden gebruikt bij rituele inscripties, in magische schriften, en bij het in de lucht tekenen van deze ster met de hand of met de rituele dolk. Het pentagram wordt hier in verschillende vormen gebruikt voor aanroepingen, uitbanningen en het aarden van de elementen, afhankelijk van de aard van het ritueel.

Het pentagram wordt ook gezien als een vervlochten lijnsymbool, staande voor de web-wevende kracht van de magie. De neergaande lijn Geest-Aarde kruist de Water-Lucht lijn; wanneer de GA-lijn onder de WL-lijn doorgaat, brengt men een mannelijk aspect in het spel, eroverheen geeft een vrouwelijk aspect, en het pentagram wordt dan verdeeld in twee vormen die licht van elkaar verschillen en in een ceremonieel-magisch ritueel ook hun eigen betekenis hebben.

Het pentagram komt 'open' voor, dus zonder cirkel er omheen. Dit is een actieve vorm, die het naar buiten tredende Zelf symboliseert, paraat voor activiteit, waakzaamheid, conflict. (Iemand die een open pentagram draagt, moet ook oppassen, waakzaam zijn voor het fysieke 'gevaar', want de punten, die nogal eens goed scherp zijn, kunnen af en toe flink in de huid prikken).

Het gesloten pentagram, met een cirkel er omheen staat voor behoudend en beschermend. Het is de passieve vorm, die de spirituele expansie van de magische cirkel binnen haar vorm houdt.

De cirkel staat hier ook voor eeuwigheid en oneindigheid.

 
Het omgekeerde pentagram

Het omgekeerde pentagram heeft een punt naar beneden gericht. Het houdt in, dat de geest ondergeschikt is aan de materie, dat de mens als geheel ondergeschikt is aan zijn wereldse verlangens.

Veel pagans (aanhangers van natuurreligies) zijn het omgekeerd e pentagram gaan zien als de representatie van de 'donkere kant', en wijzen het af omdat ze het als een slecht, negatief symbool zien.

Fundamentele Christenen zien elke vorm van het pentagram als 'duivels'.

In de traditionele ceremoniële magie heeft het omgekeerde pentagram ook belangrijke functies.

Het centrum van een pentagram laat een zeskantige vorm zien. Deze symboliseert, dat liefde en de wil van binnenuit 'heersen', materie en geest beheerst door de Wil, en dat liefde en wil de magische richting van seksuele energieën sturen.

 

Overzicht van de traditionele gedragscompetenties:

Deze handige tool kun je gebruiken voor bijvoorbeeld sollicitaties. Tijdens de coachingsessies gericht op solliciteren, gebruik ik onderstaande overzicht om jou verder op weg te helpen. 

 

Gedragscriteria

Operationalisaties

Een gedragscriterium is een verzameling van specifieke
en observeerbare gedragsvormen die relevant is voor het werken in een organisatie.

'Operationalisaties' zijn voorbeelden waarin dat gedrag zichtbaar is.

1.

Luisteren:

Tonen belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen, ingaan op reacties.

 

 • Pakt signalen op, die anderen zouden kunnen ontgaan.
 • Laat de ander uitspreken
 • Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is
 • Pauzeert als een ander wil interrumperen
 • Toetst of zij de boodschap goed heeft begrepen
 • Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers
 • Komt terug op wat eerder door deelnemers is gezegd
 • Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen
 • Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd

2.

Mondelinge presentatie:

Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen.

 

 • Vermijdt onnodige uitweidingen
 • Geeft de essentie van een complexe zaak beknopt weer
 • Praat duidelijk en niet te snel
 • Geeft ruimte om vragen te stellen en gaat daar goed op in
 • Sluit aan bij situatie en taalgebruik van de toehoorders
 • Zet op bord, flap of sheets precies de kern van de zaak
 • Spreekt helder verstaanbaar en goed nederlands
 • Legt goed uit
 • Houdt de aandacht van de toehoorders vast door de wijze van presentatie
 • Wekt toehoorders op tot stellen van vragen en maken van opmerkingen
 • Geeft goede bondige antwoorden op vragen
 • Gaat met diaprojector, overheadprojector, p.c., geluidsinstallatie, etc. vaardig om

3.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken.

 

 • Formuleert helder en duidelijk
 • Spreekt in begrijpelijke taal
 • Kiest zorgvuldig de juiste woorden
 • Pauzeert, let op reacties van de toehoorders
 • Lichaamstaal, gebaren, 'de non-verbale communicatie' is effectief en correct
 • Brengt de bedoeling van de boodschap goed over
 • Verheldert een probleem met pakkende voorbeelden

4.

Overtuigingskracht:

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of produkten.

 

 • Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden
 • Uit zich enthousiast over een zaak
 • Reageert adequaat op negatieve reactie
 • Hanteert de juiste stijl en de goede methode
 • Houdt een goed opgebouwd betoog
 • Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren
 • Toetst of een boodschap is overgekomen
 • Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt
 • Krijgt het gehoor tot een positieve reactie op een voorstel
 • Reageert adequaat op negatieve reactie
 • Peilt de persoonlijke standpunten van de gespreksdeelnemers
 • Streeft naar win-win oplossingen

5.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen.

 

 • Schrijft een correcte brief of notitie
 • Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen
 • Teksten zijn logisch opgebouwd
 • Correcte spelling en zinsbouw
 • Correct taalgebruik, vermijdt jargon
 • Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet
 • Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag

6.

Flexibel gedrag:

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken.

 

 • Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situatie
 • Gebruikt verhelderende voorbeelden
 • Brengt waardering op voor een afwijkend standpunt
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, als het beoogde effect niet bereikt wordt
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
 • Verandert van gedragslijn bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden

7.

Groepsgericht leiderschap (Beïnvloeden van groepen):

Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven.

 

 • Nodigt uit om inbreng te geven
 • Signaleert succes
 • Komt op voor behoeften
 • Bewaakt de effectiviteit
 • Zorgt dat een ieder weet waar men aan toe is
 • Maakt duidelijk wat van ieder verwacht wordt
 • Beloont goede ideëen
 • Accentueert de punten waarover men het eens is
 • Heeft regelmatig werkoverleg
 • Plaatst zichzelf in een sturende rol
 • Volgt het werkproces, maar grijpt alleen in wanneer dat noodzakelijk is
 • Zorgt voor duidelijkeid van het doel en van ieders rol
 • Betrekt de teamleden in het vinden van oplossingen
 • Versterkt het zelfvertrouwn van de teamleden
 • Lost interne conflicten op

8.

Individugericht leiderschap (Beïnvloeden van afzonderlijke personen):

Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling.

 

 • Geeft aanwijzingen of instructies
 • Zegt wanneer nodig nee
 • Geeft grenzen aan, met consequenties
 • Verlangt prestaties
 • Stimuleert ontwikkeling
 • Motiveert medewerkers tot goede functievervulling
 • Betrekt medewerker in het vormgeven aan de functie
 • Geeft regelmatig feedback, houdt beoordelingsgesprekken
 • Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Stelt aan de orde dat prestatie of gedrag niet voldoet

9.

Ontwikkelen van medewerkers, cliënten of cliëntsystemen:

Analyseren van ontwikkelbehoeften en het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten.

 

 • Geeft aanwijzingen of voorbeelden om de ander iets te leren
 • Legt uit waarom het zo moet
 • Toetst of het lukt en/of begrepen is
 • Geeft goede en gerichte feedback
 • Zorgt voor informatie over de ontwikkelingsbehoeften van de afzonderlijke medewerkers
 • Ondersteunt en bemoedigt
 • Geeft suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
 • Geeft coachende begeleiding, instrueert, oefent vaardigheden met medewerkers
 • Zoekt of ontwikkelt nieuwe opleidingsmogelijkheden

10.

Optreden:

Een goede eerste indruk maken en deze indruk handhaven.

 

 • Gedraagt zich bij eerste contact toepasselijk en correct
 • Heeft een positieve 'uitstraling'
 • Charismatische persoonlijkheid
 • Indruk verandert niet sterk in de loop van een gesprek
 • Indruk wordt bevestigd bij analyse arbeidsverleden
 • Gedraagt zich passend, overeenkomstig de beroepscode
 • Representatief. Vertegenwoordigt haar afdeling op passende wijze
 • Heeft stijl; besteedt aandacht aan kleding en persoonlijke verzorging

11.

Samenwerken:

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

 

 • Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Helpt anderen hun doelen te bereiken
 • Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van gemeenschappelijk doel.
 • Blijft meedenken, levert bijdragen, voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
 • Zet zich in voor het bereiken van win/win situaties
 • Pakt ideeën van anderen positief op
 • Helpt collega's
 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
 • Heeft spanningen in een groep verminderd
 • Biedt hulp aan bij conflicten
 • Uit zich positief over prestaties van een collega

12.

Sensitiviteit:

Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop.
Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

 

 • Spreekt vertrouwen in de ander uit
 • Meldt spontaan dat communicatie niet slaagt
 • Reageert op bijzondere omstandigheden waarin een ander verkeert , gaat daar goed mee om
 • Verwoordt gevoelens en behoeften van anderen
 • Toont waardering
 • Brengt betrokkenheid tot stand
 • Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag
 • Laat een ander in zijn waarde, toont respect
 • Geeft anderen de ruimte in het gesprek, nodigt uit tot inbreng
 • Stelt geen eisen, doet geen onderzoek, vraagt niet naar omstandigheden die niet van rechtstreeks belang zijn voor de behandeling
 • Tolereert een afwijkende mening
 • Laat blijken zich bewust te zijn van ethische of morele problemen van anderen
 • Heeft respect voor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van patiënten en hulpvragers
 • Houdt rekening met de doelstellingen van anderen
 • Houdt zorgvuldig rekening met de grote invloed van meningen en daden van de hulpverleners op hulpvragers

13.

Sociabiliteit:

Zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven. Gemakkelijk naar anderen toestappen en zich gemakkelijk in gezelschap mengen

 

 • Legt gemakkelijk contact
 • Geeft persoonlijke informatie om een gemeenschappelijk belangstellingsgebied te vinden
 • Bouwt netwerken op
 • Spreekt zelf mensen aan
 • Brengt mensen met elkaar in contact
 • Is lid van commissies en/of verenigingen

14.

Delegeren:

Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers

 

 • Ziet implicaties en consequenties van de nieuwe werksituatie
 • Overtuigt zich van vaardigheid, bereidheid en geschiktheid van de ander
 • Geeft de juiste bevoegdheden en middelen mee
 • Bewaakt het uiteindelijk resultaat, maakt afspraken over rapportage
 • Laat de ander vrij om iets op eigen wijze te doen
 • Stelt iemand in staat te leren van eigen fouten

15.

Plannen en organiseren:

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.

 

 • Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen
 • Schept randvoorwaarden om ordelijk en efficiënt te kunnen functioneren
 • Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
 • Ontleedt een opdracht in fasen
 • Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
 • Handelt afgestemd op urgentie en beleid
 • Ziet scherp vooruit
 • Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Stelt een realistisch plan op
 • Reageert adequaat op een onverwachte complicatie

16.

Voortgangscontrole:

Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen

 

 • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk
 • Controleert eigen werk of werk van anderen
 • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project
 • Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie achterwege blijft
 • Anticipeert op knelpunten en belemmeringen
 • Ontwikkelt toetsbare werkprocedures

17.

Creativiteit:

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.

 

 • Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen
 • Komt met een relevant nieuw gezichtspunt
 • Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak
 • Voelt snel aan waar het in de kern om gaat
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bekende instrumenten
 • Past oplossingsmethoden toe uit andere werkterreinen
 • Heeft oog voor eenvoud en schoonheid
 • Kijkt over de grenzen van eigen vak of afdeling

18.

Leervermogen:

Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen.

 

 • Trekt lering uit eigen ervaringen
 • Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is
 • Probeert door vragen of verder onderzoek achter diepere oorzaken van problemen of successen te komen
 • Heeft een plan voor eigen verdere ontwikkeling
 • Doet systematisch research
 • Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare informatie te komen

19.

Omgevingsbewustzijn:

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie.

 

 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied
 • Weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zullen worden in het functiegebied
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende werkgebieden
 • Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat
 • Stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen. Past de kennis daarvan toe in de werksituatie
 • Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen
 • Heeft oog voor cultuurverschillen en gaat daar goed mee om

20.

Oordeelsvorming:

Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.

 

 • Gaat niet over één nacht ijs
 • Betrekt 'haalbaarheid' in overwegingen
 • Baseert beslissingen op feitelijke informatie
 • Benoemt bij keuzen alternatieven
 • Benoemt zowel voor- als nadelen
 • Houdt rekening met alle relevante aspecten of kenmerken van het probleem.
 • Betrekt mogelijke neveneffecten in overwegingen
 • Betrekt de juiste instanties en de juiste mensen bij de zaak
 • Volgt niet klakkeloos meningen of adviezen van deskundigen en belanghebbenden
 • Motiveert eigen oordeel of beslissing
 • Heroverweegt beslissingen indien omstandigheden of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven
 • Kan voorbeelden geven van achteraf juiste, maar moeilijke beslissingen

21.

Organisatiesensitiviteit:

Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie.

 

 • Reageert op onuitgesproken behoefte
 • Ziet probleem van een andere functie
 • Houdt bij beslissingen rekening met effecten voor collega's of voor andere delen van de organisatie
 • Past gedrag aan als een boodschap niet begrepen wordt
 • Schakelt een andere instantie of functie in
 • Begrijpt en gebruikt de informele organisatie
 • Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen
 • Waarschuwt voor consequenties buiten eigen functiegebied

22.

Probleemanalyse:

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.

 

 • Anticipeert op storingen, bijvoorbeeld door tijdig te zorgen voor informatie en/of door een plan voor te ondernemen stappen
 • Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
 • Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later
 • Maakt duidelijk verschil tussen symptomen en oorzaken
 • Signaleert tijdig aankomende problemen
 • Zoekt verbanden tussen verschillende situaties en problemen
 • Ziet informatietekort, vraagt naar aanvullende informatie
 • Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen
 • Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zich voor doet
 • Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
 • Analyseert een taak of een werkproces
 • Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan
 • Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen

23.

Visie:

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.

 

 • Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan
 • Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
 • Werkt aan doelen en plannen op lange termijn
 • Relativeert, objectiveert ervaringskennis
 • Neemt afstand van dagelijkse problematiek, richt zich op mogelijkheden in de toekomst
 • Houdt rekening met veranderingen en vernieuwingen, met name ook in de buitenwereld
 • Heeft goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt
 • Ontwikkelt een nieuwe interpretatie van de doelstelling of de 'missie' van een organisatie of een afdeling

24.

Ambitie:

Er naar streven hoger op te komen in de organisatie; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zich de moeite geven zichzelf te ontwikkelen om dit te bereiken.

 

 • Heeft een plan voor eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaan
 • Zoekt situaties, taken en opdrachten die geschikt zijn om relevante ervaringen op te doen
 • Wil erkend worden voor persoonlijke resultaten
 • Streeft naar meer zelfstandigheid en/of verantwoordelijkheid in de organisatie
 • Zit niet vastgebakken aan één werkgebied of aan één functie
 • Kiest voor mobiliteit, eventueel ook buiten de organisatie

25.

Energie:

Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken. Uithoudingsvermogen hebben.

 

 • Ziet niet op tegen extra werk
 • Houdt onder aanzienlijke belasting lang vol
 • Heeft naast het werk nog nevenactiviteiten
 • Snijdt tegen het eind van een intensief gesprek nog nieuwe onderwerpen aan of komt terug op onderbelichte punten

26.

Initiatief:

Kansen signaleren en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.

 

 • Vraagt uit zichzelf nadere informatie
 • Reageert meer proactief dan reactief
 • Onderneemt ongevraagd actie
 • Grijpt een kans aan
 • Neemt het voortouw in discussies
 • Is actief in woord en gedrag
 • Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
 • Komt uit eigen beweging met idee of oplossing

 

27.

Klantgerichtheid:

Ondezoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen/ Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.

 

 • Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen ontvangen en is bereid die te geven
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant
 • Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
 • Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt
 • Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow-up
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en met name voor gemaakte fouten
 • Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
 • Geeft aan dat men hier later op terug mag komen
 • Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

28.

Management identificatie:

Zich vereenzelvigen met de belangen en problemen van het management.

 

 • Toont loyaliteit
 • Komt uit voor eigen betrokkenheid bij gewenst beleid
 • Houdt rekening met beleidsruimten van chef of hoger management
 • Past voorstellen aan bij politieke situatie van de top
 • Staat achter beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn, zelfs als die minder populair of controversieel zijn
 • Verschuilt zich niet achter hogere managementsniveaus of andere afdelingen. Neemt zelf verantwoordelijkheid
 • Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan niet realistisch is.

 

29.

Onafhankelijkheid:

Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen anderen een plezier te doen.

 

 • Weet zichzelf terzake deskundig
 • Handhaaft originele of riskante ideeën waarvan anderen nog overtuigd moeten worden
 • Maakt bij meningsverschil eigen koers en positie duidelijk
 • Gaat zakelijk meningsverschil met klant of superieur niet uit de weg
 • Wijkt niet voor enige druk

30.

Ondernemerschap:

Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe produkten of diensten. Daar naar handelen en daarbij risico's durven nemen met het oog op uiteindelijk voordeel voor het geheel..

 

 • Komt aan met ideeën voor nieuwe toepassingsgebieden, producten, diensten
 • Ziet kansen en mogelijkheden en benut die
 • Gaat door ondanks stevige hindernis
 • Gebruikt allerlei methoden om aan informatie te komen
 • Streeft naar hoge kwaliteit en vertrouwt het beter te kunnen doen dan anderen
 • Houdt rekening met zowel kosten als klanten
 • Neemt een zakelijke beslissing met enig risico
 • Bouwt een netwerk op, investeert in contacten met klanten en medewerkers
 • Kan bogen op bereikt succes: lagere kosten, betere dienstverlening, hogere opbrengsten, e.d.
 • Bewaakt budgetten en werkprocessen

31.

Inzet (Prestatiemotivatie)

Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.

 

 • Toont enthousiasme en bereidheid.
 • Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging
 • Ziet kansen in plaats van problemen
 • Stelt verbetering voor
 • Participeert actief
 • Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen
 • Heeft bewezen aan het eigen functioneren hoge eisen te stellen en daaraan te voldoen
 • Stimuleert anderen tot prestaties
 • Is een harde werker

32.

Aanpassingsvermogen:

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

 

 • Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis
 • Stelt zich snel in op een nieuwe situatie
 • Heeft ruimte, begrip en respect voor andere dan eigen ideeën en gebruiken
 • Heeft bij verandering oog voor prioriteiten
 • Kiest nieuw doel wanneer nodig
 • Werkt mee bij veranderingen
 • Vvoelt zich bij wisselende omstandigheden op zijn gemak
 • Werkt in crisissituatie de belangrijkste taken goed af

33.

Besluitvaardigheid:

Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen.

 

 • Geeft duidelijke aanwijzing
 • Geeft een eigen mening
 • Confronteert, zegt dat iets niet juist is
 • Erkent eigen fout.
 • Neemt tijdig een beslissing , ook als nog niet alle informatie aanwezig is
 • Verkort de procedure, wijzigt de aanpak als de zaak dit vereist.
 • Neemt het juiste aantal beslissingen
 • Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd

 

 

34.

Discipline:

Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.

 • Wijkt niet af van regels of procedures
 • Vraagt naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is
 • Blijkt gezag gemakkelijk te accepteren
 • Kent grens van eigen verantwoordelijkheid.
 • Signaleert situatie voor nieuwe regelgeving of afspraken
 • Vertoont beheerst gedrag.

35.

Durf:

Risico's aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen.

 

 • Beslist wanneer dat nodig is, ondanks duidelijk onvolledige informatie
 • Beslist over zaken met belangrijke consequenties waarvan de afloop niet zeker is.
 • Profileert zich in een groep
 • Presenteert een controversieel standpunt
 • Gaat confrontaties niet uit de weg
 • Is bereid zich achteraf te rechtvaardigen voor een noodzakelijk geachte afwijking van standaardprocedures.

36.

Integriteit:

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.

 

 • Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen
 • Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar
 • Handelt consequent volgens de beroepscode. Wijst andere gedragingen af
 • Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen
 • Geeft open informatie in zaken die veiligheidsrisico's van patiënten, bezoekers en medewerkers betreffen
 • Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt
 • Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie
 • Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld
 • Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt
 • Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar

37.

Omgaan met details:

Langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

 

 • Heeft een systeem voor vasthouden van informatie
 • Heeft oog voor routines en procedures
 • Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van een product voor aflevering
 • Werkt nauwkeurig
 • Werkt een complexe taak volledig af

 

 

38.

Stressbestendigheid:

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

 

 • Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
 • Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden of op de man wordt gespeeld
 • Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
 • Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening
 • Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
 • Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt
 • Gaat goed om met moment van stilte of verwarring
 • Is een volhouder

39.

Vasthoudendheid:

Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het hoogste doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn.

 

 • Herhaalt standpunten en voorstellen, eventueel in andere woorden om doel te bereiken
 • Blijft streven naar eenzelfde doelstelling volgens eenzelfde gedragslijn
 • Herhaalt eigen standpunten om eigen doel te bereiken
 • Is niet gemakkelijk van een standpunt af te brengen
 • Gaat door bij weerstanden waar anderen het op zouden geven

 

Liegen! Je liegt! Een leuk blogje voor tussendoor. 

Kijk, het zit zo….denk ik. Correct me if I’m wrong.

Liegen.

 

Pardon?

 

Liegen.

 

Heavy.

 

Best wel.

 

Wie liegt?

 

Jij, ik, iedereen!

 

Ik? Ik lieg nooit, ik beargumenteer alles naar ‘eer en geweten’

 

Kijk, daar ga je, naar jouw ‘eer en geweten’

 

Een leugen is een bewering die niet gelijk is aan de waarheid. Als dit onbewust

gaat, spreek je over een vergissing. Als het opzettelijk gebeurt, spreek je van een leugen.

 

Dus ik vergis me regelmatig, onbewust.

 

Ja, zoiets.

 

Enne, hoe zit dat met pathologisch liegen dan?

Dat houdt in dat iemand de drang heeft om te liegen. Deze leugens leiden tot problemen

In de omgeving van de leugenaar.

 

Bewust informatie verzwijgen hoort daar ook bij?

 

Ja, want je ontneemt iemand het recht op de waarheid.

 

O ja, zit wat in.

 

Goh, je zult maar gestoord zijn.

 

Wattan?

 

Nouhou, een leugenaar weet heel goed dat hij liegt, zij vervalsen hun herinneringen of verhalen en dat kan heel ver gaan. Zouden ze schuldgevoelens hebben?

 

Als je werkelijk écht van den zotte bent, gewoon zwaar gestoord, dan heeft een leugenaar

geen schuldgevoel.

 

 

En een leugen om bestwil dan?

 

Dat zijn leugentjes om kleine zaken, als je te laat komt, maar dat is anders wanneer iemand zijn hele leven veranderd in een leugen.

 

Lieg jij wel eens dan, vertel ‘s

 

Ja hoor, maar dat zijn de leugens om bestwil, die schoenen die zo mooi staan maar toch écht niet meer kunnen anno 2009, dat kapsel wat zo mooi is maar in feite loopt die ander voor aap, dat het eten gesmaakt heeft maar het was zum kotzen, in die richting.

 

Maar weet je, het zit gewoon zo.

 

De energie van de waarheid is nog altijd sterker dan de energie van een leugen. Dat betekent, zo denk ik, dat vroeg of laat de waarheid boven tafel komt. Dat is een kwestie van wachten, daar hoef je niets voor te doen. Je ontmoet bijvoorbeeld mensen op het juiste moment op de juiste plaats en zo maar, zonder reden, komt iets ter sprake. Zonder dat je erom vroeg, zonder bijbedoelingen, zonder ‘op zoek’ te zijn geweest.  Het komt gewoon je kant op, het wordt als een kant en klaar pakketje voor je deur neergelegd. Zeg maar…Sinterklaas. En in deze tijd van het jaar, op 5 december, kunnen we niet genoeg cadeautjes krijgen.

 

Hoe vind je trouwens mijn nieuwe behangetje?

 

Moet ik eerlijk zijn?

 

Ja!

 

Super, je hele huis fleurt op!

 

Leugenaar!

 

Omgaan met lastige klanten, hoe doe je dat?

Je kent ze wel, de klant ‘from hell’. Hoe kan je hier het beste mee omgaan zonder uitgeput en volkomen leeg achterover in je stoel te gaan leunen met zelfs een licht gevoel van onvrede over je werk. Het is niet de bedoeling dat je weerstand gaat ontwikkelen uit angst die ene klant weer te woord te moeten staan. Toch gebeurt het ons allemaal. Hieronder volgen een paar handige tips en trucs die je kunt toepassen.

Het is van belang te beseffen dat de lastige klant geen lastige klant is, maar slechts lastig gedrag vertoont. Enig kennis van menselijk gedrag is wenselijk. Daar kom ik later even op terug. Daarnaast is het belangrijk om erachter te komen welke allergie dit gedrag bij jou oproept.

Irriteer je je snel? Ben je snel uit het veld geslagen? Laat je je snel intimideren? Ben je zelf licht ontvlambaar? Het is belangrijk dat je jezelf goed kent! Daarmee heb je het probleem al grotendeels opgelost.

Hieronder een paar tips.

Tip 1: kom erachter welke allergie van jezelf op wordt geroepen op het moment dat de lastige klant zich aandient.

Tip 2: welk contact je ook met de klant hebt, je hebt een korte tijd ‘een relatie’ met je klant. Een relatie is een verbintenis tussen twee personen die iets voor elkaar willen of kunnen betekenen. Als de relatie niet meer werkt, wordt de relatie verbroken. Je mag het contact met je klant altijd verbreken. Je bent immers niet verplicht een relatie in stand te houden die niet werkt.

Er is een groot verschil tussen een lastige klant en een veeleisende klant. Veeleisend kan daarentegen wel erg lastig zijn. Dit zijn doorgaans klanten die topkwaliteit wensen tegen lage prijzen. Vaak gaat het hier om mensen die onzeker zijn. De perfectionisten dus. Onzekerheid zorgt voor veel vragen. Laat deze klant jou niet onzeker maken! Dat is meestal een tactiek om toch iets gedaan te krijgen van jou. En als dat lukt, zit jij aan het einde van het gesprek met het gevoel dat je over je grens bent gegaan. Ken je dit: ‘ik had eigenlijk dát en dát moeten zeggen’ of ‘ik had eigenlijk neen moeten zeggen’. Als je achteraf bedenkt wat je had moeten zeggen, dan heeft de veeleisende klant z’n zin gekregen!

“Stel je bent een huisarts. Een patiënt komt binnen en vraagt: ik wil graag een doos van medicijn X. En wel de blauwe pillen van 50 mcg. Je pakt je pen en je schrijft direct een recept uit. De klant eist ook nog dat de pillen in een drukstrip zitten en om vier uur klaar liggen bij Apotheek X. Zou je dat doen als arts? Waarschijnlijk niet. Je gaat onderzoeken, je vraagt welke klachten er zijn, je gaat onderzoeken, jij stelt de vragen en je vraagt nadere onderzoeken aan. Dat is je vak. Dat heet expertise. Het probleem is dat veel mensen/afdelingen/zzp’ers gedragen zich als een dokter die doet wat de patiënt eist. Het gaat erom dat je de behoefte van de klant bevredigt, maar niet de klant zelf!

Om je te bevrijden uit de tang van de veeleisende klant, is het noodzakelijk snel de behoefte in kaart te brengen. De klant moet ook begrijpen wat jij wel en niet goed kunt! Jouw expertise dus. Dat betekent dat je je klant soms moet opvoeden. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de klant over je heen gaat lopen.

Tip 3: als een klant grensoverschrijdend gedrag vertoont (schelden, in de rede vallen, onderbreken et cetera) laat hem dan uitrazen. Wacht even een paar seconden en vraag wat zijn doel is van dit gesprek en wat hij hoopt te bereiken. Geef gerust aan dat je niet op de chat zit om een discussie aan te gaan. Vraag de klant om even rustig te zitten en bied aan hem of haar te helpen om te aarden. Met andere woorden: jouw expertise helpt de klant kalm te worden. Werkt dat niet, dan val je terug op tip 2.

Tip 4: als een klant aanstootgevend is, is het handig om direct aan te geven dat je hem als klant gaat melden bij je meerdere, opdrachtgever, chef of leidinggevende. Je hoeft dit niet te accepteren. Hier geldt echter wel dat ieders grens hierin verschilt. Als jij geen moeite hebt met erotische getinte opmerkingen dan kun je het gesprek voortzetten. Laat je daarbij nimmer verleiden om mee te gaan in de erotische content en geef niet toe. Besef echter wel welke indruk je afgeeft, zowel naar je werkgever, opdrachtgever als naar jezelf.

Tip 5: emoties mag je uitschakelen. Dat is lastig wanneer je werkt als consulent omdat emoties en spiritualiteit nogal hand in hand gaan. De lastige klant zit vaak vol emoties en zoekt een partner in crime. De klant wenst dat je meegaat in wat hij of zij voelt, beleeft, ervaart. Deze lastige klant zoekt geen waarheden of bevestigingen, deze klant dwingt je ertoe jouw eigen waarheid én emoties opzij te zetten om dat antwoord te geven waar deze klant naar op zoek is. Schakel je emoties even uit, blijf bij wat ervaart, beleeft of ziet.

Tip 6: de lastige klant die ophangt. Of, in dit geval, de chat abrupt beëindigt. Denk je wel eens: ‘oh jee, ben ik niet goed? Heb ik wat verkeerds gezegd? Voel ik het niet goed? Wat als ik slechte feedback krijg’. Er zijn tal van redenen waarom een gesprek plotseling tot een einde komt. En in dat rijtje hoort ook zeker ‘de klant die het niet met je eens is’. Sta hier niet teveel bij stil. Het kost je energie. En naar gelang je ervaring groeit, zal je ook zien dat je er steeds beter of professioneler mee om kunt gaan. Ga niet aan jezelf twijfelen, twijfel eerder aan je klant. Hij of zij is gewoon zoekende en nog niet klaar voor welke vorm van waarheid dan ook.

Tip 7: de klant die jou wil overtreffen. Je kent ze wel, jij als consulent mag advies geven aan iemand die heel spiritueel bekwaam is. Je voelt een competitie opkomen of misschien wel een pittige discussie die kan uitmonden in welles-nietes.

Tip 8: de klant die steeds verwijst naar de bevindingen van je collega’s. Het lastige aan deze klanten, is dat ze vaak vaste klanten zijn die veel aan collega-hoppen doen. Ze kennen vrijwel iedere consulent en maken er een heuse hobby van om alles te onthouden of noteren wat gezegd en geschreven is. Zodra je daar van afwijkt, dan verwijzen ze naar uitspraken van je collega’s. Het beste wat je kunt doen, is aangeven dat iedere collega zijn of haar kwaliteiten heeft en dat het maar goed is dat we allemaal een andere werkwijze en visie hebben en dat je in jouw chat niet over je collega’s wenst te praten.

 

Hoe kun je op een goede manier de relatie met je klant verbreken als er geen klik is?

 • Ik vind het erg vervelend om te zeggen, maar ik merk dat wij geen klik hebben. Daardoor kan ik je niet goed adviseren/helpen/bedienen. Omdat een consult erg persoonlijk is, kies ik ervoor dit gesprek niet voort te zetten.
 • Ik merk dat het gesprek niet soepel verloopt; dat heeft effect op mijn functioneren/energie/dienstverlening. Om je toch goed van dienst te zijn; adviseer ik je een collega te raadplegen. Ik hoop dat je dit begrijpt.

 

Hoe kun je op een goede manier de relatie met een veeleisende klant verbreken? Een veeleisende klant vraag je niets; die zég je iets. Een paar voorbeelden:

 • Ik merk dat je verwachtingen niet overeenkomen met wat ik je kan bieden. Ik stel voor dat we het gesprek beëindigen.
 • Voordat je met een nieuwe vraag begint, maak ik deze even af. Dat werkt prettiger voor mij.
 • Ik merk dat je erg veeleisend bent; ik sta voor kwaliteit en daarom pak ik dit gesprek op mijn tempo op.

 

Lastige klanten zijn gewoon lastig, vervelend. Maar niet per definitie veeleisend. Veeleisende klanten daarentegen zijn ook nog vaak lastig. De lastige, veeleisende klant behoort tot de categorie: klant uit de hel. Je kunt er he-le-maal niets mee. Denk je…

De truc is om persoonlijk te worden met deze klant. Probeer te chatten alsof je met een bekende chat die het ontzettend moeilijk heeft op dit moment en murw is voor alle feedback, hoe goedbedoeld ook.

Stel de veeleisende, lastige klant vraagt je dit:

 • Waarom doet hij dat, wanneer gaat hij me bellen, hoe laat dan, wat gaat hij zeggen. Wat voelt hij eigenlijk voor mij. Komt het nog goed? Jawel toch, je collega zei van wel. Ik voel het ook. Hij houdt van mij, dat weet ik gewoon. Ik heb ook nog een vraag over mijn baan, carriere, maar ik wil eerst dat jij dit voor mij gaat uitzoeken. Ik heb niet veel credits dus het moet een beetje snel. Wil je nu ff een kaartje leggen.

Wat zou je doen?

Moe worden? Niet doen!

Er is een trucje voor deze klanten. Lees tip 9 hierna.

Tip 9: ontzenuw!

Ontzenuw direct de klant. Deze klanten hebben de eigenschap om vrijwel altijd met een ‘commando’ te eindigen. In dit geval staat er: ‘wil je nu ff een kaartje leggen’

Mijn antwoord zou zijn: ik ga straks een kaartje voor je leggen zodra ik een rustige energie van je krijg. Wat mijn collega’s voelen, is hun zaak, je bent nu bij mij. We spreken af dat we niet over hen praten hier. Ik kan niet blindelings zien wat hij nu doet, daar heb ik een camera voor nodig. Laten we steeds één vraag behandelen dus ik stel voor dat je opnieuw, rustig begint met het stellen van de juiste vragen. Begin maar!

En de consulent eindigt met een ‘commando’….

Een paar korte regels:

 1. Waarom zijn ze lastig? Sta daar niet teveel bij stil. Sommigen zijn gewend te manipuleren en dwingen omdat dit gedrag ooit heeft gewerkt. Het werkt dus niet bij jou.
 2. Neem afstand. Lastige klanten laten zich niet snel overtuigen. Je kunt ze niet begrijpen want ze denken niet hetzelfde als jij.
 3. Bepaal je eigen regels voor zover mogelijk. Speel het spel niet mee. Je wilt niet in een hoek gezet worden. Jij verkoopt jouw broodjes in jouw winkeltje en jij bepaalt de regels en niet de klant.
 4. Neem het niet persoonlijk op. In essentie heeft lastig gedrag helemaal niets met jou te maken.
 5. Vraag door. Ze verwachten van alles van je maar deze eisen zijn niet redelijk. Probeer bij de
  kern te komen Vraag waarom ze iets vinden, net zolang tot je de ware reden begrijpt. Als die reden niet redelijk is, dan is dat voor iedereen zichtbaar – ook voor de lastige persoon zelf.
 6. Voel je niet verantwoordelijk. Lastige mensen zijn vaak erg emotioneel. Ze zijn snel boos, teleurgesteld of gefrustreerd. Ze zeggen dat dat aan jou ligt, maar dat is niet zo. Jij bent niet verantwoordelijk voor hoe een ander zich voelt. Als iemand kwaad op je wordt is dat een keuze. Hethoeft 
 7. Bepaal zelf hoe je je wilt voelen. Lastige mensen zijn vaak erg emotioneel. Ze zijn snel boos, teleurgesteld of gefrustreerd. Ze zeggen dat dat aan jou ligt, maar dat is niet zo. Jij bent niet verantwoordelijk voor hoe een ander zich voelt. Als iemand kwaad op je wordt is dat een keuze. Hethoeft 

 

De mens en het gedrag.

Zonder hier een psychologische studie van te maken, is het misschien handig te weten waar gedrag vandaan komt. Iedereen kent de vraag ‘wat motiveert je’.

Ik durf te wedden dat je die vraag gesteld hebt in een chat.

 

Je krijgt diverse antwoorden. Zoals: ‘meer geld verdienen’ ‘mijn liefde voor hem’ ‘wonen in een grotere stad’ et cetera.

 

We denken dat het stopt bij de motivatie want dát wat je motiveert, dat doe je. Zo uit je je. Zo denk je of zo voel je.

 

Maar wat als je nou een auto voor de deur hebt staan. En je wilt ermee wegrijden. Je loopt naar de auto, je opent de deur, je gaat zitten, de sleutels stop je in het contact…en dan?

 

Je hebt allerlei gedrag laten zien. Je liep naar de auto, je openende een deur enz. enz. Je motivatie is: je wilt met de auto ergens naar toe.

 

Je bent dus gemotiveerd en dat uit zich in gedrag.

 

Maar wat heeft motivatie nodig…om motivatie te worden?

 

Met andere woorden, wat is er nodig om de auto te laten starten?

 

Een trigger. In het geval van de auto: een vonk.

 

Kortom:

Trigger à motivatie à gedrag.

 

Probeer de trigger van je klant te begrijpen. Probeer ook je eigen triggers te begrijpen. Dat geeft prachtige inzichten en antwoorden. Op internet zijn er prachtige theorieën te vinden hierover die jouw consult absoluut kunnen verrijken.

 

Ik wens jullie allen veel succes met dé lastige klant!

 

Elise

 

Je ex terug winnen, kan dat?

Het is niet onmogelijk maar je moet er wel wat voor doen.

Allereerst zal je moeten accepteren dat de kans bestaat dat je ex niet bij je terug komt. Staat dit haaks op de titel van mijn blog? Misschien wel. Maar ik houd het graag realistisch en eerlijk. Ik geef je tips en trucs mee zodat ik je kan helpen om je ex terug te winnen zónder spelletjes te spelen en zonder manipulatieve trucjes. Zelfs dán kan ik je niet garanderen of beloven dat je ex bij je terug komt. Wees je daarvan bewust. Het gaat erom dat je je kansen vergroot in plaats van verspeelt…

Ik schrijf in de ‘hij’ vorm maar alles wat ik hieronder benoem kan ook zeker voor ‘zij’ gelden.

EEN PAAR BELANGRIJKE TIPS

Tip 1: kom onmiddellijk uit je slachtofferrol.

Tip 2: heb geduld, laat de tijd haar werk doen.

Tip 3: accepteer de situatie zoals die is; laat los!

Tip 4: ga niet negatief over je ex praten, houd details voor je.

Tip 5: hanteer de ‘geen contact’ regel.

Tip 6: neem een time out waarin je besluit jezelf te healen

Tip 7: vraag psycholoog, coach, vrienden en familie om goede, duidelijke feedback over jezelf

Tip 8: wordt niet boos op eerlijke feedback of kritiek. Luister ernaar.

Tip 9: wat je niet wilt horen, is juist belangrijk

Tip 10: laat jezelf pas weer zien aan je ex als je gehealed bent.

 

JE EX TERUG? HET KAN EEN POOSJE DUREN, HEB GEDULD!

Een relatiebreuk is nooit leuk. Het brengt je veel verdriet, onzekerheden, paniek, angsten en soms ook gevoelens van (tijdelijke) opluchting. Iedere breuk is één op zich en hoe intenser de breuk, hoe langer het kan duren vooraleer jullie weer (positief) contact hebben. Wanneer je op zoek bent naar antwoorden en inzichten, kom je snel uit bij bijvoorbeeld een psycholoog of een lifecoach. Je kunt je situatie ook bespreken met een paragnost of helderziende. Besef dat er geen magische pil bestaat waarmee je je ex terug kunt krijgen en zelfs uitspraken als ‘je ex komt binnen een week bij je terug’ mag je naast je neerleggen.

Wanneer je praat met lotgenoten overvalt je een gevoel van twijfel want ‘dat ene stel was wél binnen een week weer bij elkaar’. Laat je daardoor niet misleiden. Iedere relatie is verschillend en ieder mens heeft een eigen tempo voor het oplossen van problemen of het leren omgaan met de huidige situatie.

Wat heb je nodig: GEDULD.

Waarschijnlijk is dit niet je sterkste punt nu je zoveel duidelijkheden zoekt. Maar geduld is toch echt hét magische middel. Geduld blijft gewoon een schone zaak en haastige spoed is zelden goed.

Het kan zijn dat je iets impulsiefs doet. Een brief schrijven, een lange sms sturen, een mail waarin je alles uitlegt en belooft te zult veranderen. Besef dat impulsiviteit je nooit dátgene brengt wat je nodig hebt! Impulsiviteit en geduld gaan hand in hand immers jij doet iets en je verwacht iets terug. Eigenlijk zeg je: ‘wat ik wil is dat hij wil mailen of bellen’. En dat is manipuleren.

Kortom: doe niets, onderneem niets.

En weet je, eigenlijk is het zelfs beter om een paar stappen terug te doen zodat je daadwerkelijk de tijd hebt om de hele sfeer tussen jullie te laten herstellen. Ken jij iemand die echt lang boos is gebleven? Boosheid zwakt na een poosje af en bezinning volgt. Dát is het moment waarop je ex weer in the picture komt en wanneer een constructief gesprek mogelijk is.

Het is belangrijk om de sfeer tussen jullie te herstellen. Zelfs als dit maanden duurt. Waarom? Wel, als jullie té snel weer bij elkaar komen zonder dat er iets veranderd is dan zal het herstel waarschijnlijk niet zo heel erg lang duren. En voor je het weet ben je twee maanden verder en zit je in dezelfde situatie. Zodra je ex merkt dat er niets is veranderd (ondanks de beloftes via mail, whatsapp of sms) zal hij alsnog vertrekken. Wanneer je ex voelt dat jij manipuleert; zal hij alsnog zijn koffers pakken.

Een belangrijke en spirituele levensles is: leer een stapje terug te nemen hoe moeilijk dit ook is. Een stapje terug brengt je juist twee stapjes verder.

DONT’S:

 1. Zodra je ex vertrekt, huilend aan z’n broekspijpen hangen
 2. Zeggen dat je niet zonder je ex kunt leven. Dat kun je, geloof mij.
 3. Je ex jaloers maken met een ander.
 4. Je ex niet opzoeken. Niet op het werk, niet thuis, niet ‘toevallig’ in de supermarkt.
 5. Geen mail sturen met een lang, emotioneel verhaal erin voorzien van allerlei beloftes.
 6. Heel boos en akelig over je ex praten.
 7. Vuile was buiten hangen.
 8. Speciaal voor vrouwen: iedere situatie analyseren en ontleden om daar een betekenis aan te geven.

DO’S

 1. Blijf kalm, ook al kook je van binnen, blijf kalm.
 2. Wens je ex het beste en zeg dat je zijn keus respecteert.
 3. Probeer onmiddellijk iets te regelen als zijn spullen nog bij jou liggen.
 4. Blijf te allen tijde volwassen. Want dat ben je.
 5. Werk aan jezelf, las een ruime periode in om te werken aan jezelf
 6. Bewaar al zijn mail, post enzovoort in een aparte map, delete niks maar zet alles uit het zicht.
 7. Bel familie en vrienden op en vertel rustig dat jullie uit elkaar zijn
 8. Je hoeft je naar niemand te verantwoorden, je hoeft dus ook niets uit te leggen als je dat niet wilt.
 9. Houd communicatie strak en duidelijk omwille van de kinderen
 10. Vermijd tijdelijk de plekken waar jullie samen kwamen (gym, kroeg enz)

Als je al het bovenstaande doet, zal je ex eerder denken hoe onvolwassen je bent en dit zal de afstand alleen maar vergroten. Geef je ex nooit de schuld van jouw handelen ná de breuk. Alles wat je doet, ontstaat uit een eigen en vrije wil.


VERDRIET EN PIJN.

Stel jij wilt hem heel graag terug. Meer dan hij jou terug wilt. Dan heb je aardig wat werk te verzetten om je ex terug te winnen. Realiseer dat niets eigenlijk werkt wat voorheen wel werkte. Linksom of rechtsom verzin je manieren om met je ex in contact te komen of te blijven. Misschien is het voor jou belangrijk om het contact met hem te houden en doe je daar alles aan terwijl je ex juist nu afstand en rust wil om de situatie te overpeinzen. Je voelt namelijk pijn bij de gedachte dat hij er echt niet meer is. En hoe pijnlijk is de gedachte als hij niet meer aan je zou denken? Geruststelling: hij denkt aan je. Hij is geen robot namelijk. Ook hij is een mens. Maar hij gaat nou eenmaal anders met de situatie om alleen deze manier begrijp je niet. Daardoor verlies je grip op de situatie, zijn gedachten en gevoelens. Dat doet pijn en dat geeft verdriet. Waar hij in stilte de situatie nog probeert te overpeinzen en mogelijk wil oplossen, wil jij het liefst praten met iedereen. Ben je boos of teleurgesteld maar hou je nog wel van hem, dan ben je ook nog eens geneigd akelige dingen over hem te vertellen. Doe dat niet! Hier krijg je spijt van en vroeg of laat komt het bij hem terecht waardoor de kans op een verzoening alleen maar kleiner wordt.

Verwacht je dat hij als eerste contact opneemt? Vergeet die gedachte. De hele sfeer is immers veranderd tussen jullie en hij heeft op dit moment niet het streven zijn best voor je te doen.

Uiteraard zijn er exen die wel als eerste contact opnemen maar wat ga je doen als jouw ex dat niet doet? Ga je voor altijd wachten? Vergeet niet dat de kans op afwijzing nog altijd aanwezig is wanneer je te snel contact opneemt. Dat is het laatste wat je nodig hebt want je bent nog enorm kwetsbaar.

Het is heel belangrijk dat je GEEN CONTACT OPNEMENT, NIETS IMPULSIEFS DOET EN GEDULD OPBRENGT.

DIT IS EEN HELE BELANGRIJKE STAP:

Heal jezelf. Voordat je überhaupt contact legt of krijgt met je ex, wees er dan van overtuigd dat je geen emotioneel wrak bent. Wanneer je té emotioneel bent of je voelt je nog niet stabiel genoeg dan ben je geneigd van alles te doen of te zeggen wat je ex alleen maar op een afstandje houdt.

GEEN CONTACT, NIET BELLEN, NIET SMS’EN, GEEN MAIL, HELEMAAL NIETS!

Hoe kan je jezelf healen? Door de ‘geen contact periode’ toe te passen. Dat heb ik eerder genoemd. Tijdens de ‘geen contact periode’ ga je werken aan je emotionele gemoedstoestand, aan je eigen ontwikkeling, aan je zelfbeeld, aan je zelfkennis, aan je uiterlijk, je performance kortom aan jezelf. Misschien moet je daarvoor diep gaan maar realiseer dat dit op termijn louter voordelen biedt.

De ‘geen contact periode’ wordt gezien als een onderdeel om je ex terug te winnen en deze stap heb je nou eenmaal nodig om te herstellen én te healen. Dán pas kun je zeggen: ik ben er klaar voor om mijn ex te spreken.

Gebruik de ‘geen contact periode’ niet om je ex te manipuleren. Geen contact wil niet zeggen dat je ex vanzelf bij je terug komt. Deze periode moet je voornamelijk zien als een vorm acceptatie waarbinnen ruimte is om heel hard aan jezelf te werken. En was het niet je ex die graag verandering wilde zien?

Wat als contact noodzakelijk is bijvoorbeeld omdat er kinderen in het spel zijn?

Als dat het geval is, spreek een duidelijke grens af en beperk het contact zoveel mogelijk. Het gaat alleen om de kinderen en om niets anders. Wees duidelijk en blijf vriendelijk. Je wilt niet schreeuwen en huilen aan de telefoon. Besef: een zakelijke én duidelijke manier van communicatie werkt doorgaans perfect bij de meeste mannen. En tegen mannen wil ik graag zeggen: er is een verschil tussen zakelijk en kortaf. In de psyche van de vrouw staan emoties vaak op de eerste plaats. Probeer mild en met begrip te communiceren. Ga niet overdreven lief of begripvol doen. Emoties zijn nog altijd explosief en hoe korter en bondiger de communicatie, hoe beter dit is voor de healingperiode.

Blijft te allen tijde volwassen. Want dat ben je!

HOELANG MAG JE GEEN CONTACT HEBBEN?

Weet je, ieder mens en iedere relatie is uniek. Tijd en afstand zijn eenvoudigweg nu even niet belangrijk. Het hangt er ook vanaf hoeveel tijd jij nodig hebt om te healen. Sommige websites adviseren een maand en sommigen adviseren drie maanden. Een maandje afstand kan heel goed zijn maar het kan ook schade aanrichten. Wat veel belangrijker is, is dat je na de breuk direct met jezelf aan de slag gaat.  De ‘geen contact periode’ is een instrument om er zelf weer beter van te worden. En waar jij beter van wordt daar wordt jouw omgeving ook beter van. En de mensen in je directe omgeving. Dus ook jouw ex.

Sommigen zijn binnen enkele dagen al zo ver hersteld dat ze gemakkelijk, rustig en volwassen met de ex kunnen praten. Maar stel dat je na een maand nog extreem emotioneel bent, dan is het beter om het contact voorlopig te laten voor wat het is.


MAAR WAT ALS HIJ CONTACT OPNEEMT?

Mits het niet noodzakelijk is, is het beter hem niet te woord te staan. Ook hij zit in zijn eigen healing periode en gun hem die periode. Rust tijdens healen is ontzettend belangrijk. Gun dat elkaar.

 

LAAT WETEN DAT JE LEVEN LEUK IS

Het voelt misschien niet zo, maar je leven is best okay. En hoe meer jij herstelt, hoe beter jij je gaat voelen. En wat doe je als je je goed voelt? Precies, dat wil je delen met de mensen om je heen.

Geloof mij, je ex houdt je in de gaten op social media. Hij is een mens en hij is nieuwsgierig. Natuurlijk wil hij weten hoe het met je gaat. Uiteraard is hij benieuwd wat jou nu bezig houdt. Jij hoeft alleen maar te laten zien hoe leuk jouw leven eigenlijk is zonder hem. Ga erop uit, ga leuke dingen doen. Hoe meer hij beseft dat jouw leven heel erg leuk is, hoe nieuwgieriger hij wordt. En nieuwgierigheid zorgt ervoor dat hij weer een onderdeel van jouw leven wil worden. Dat betekent niet dat je moet bungeejumpen of moet diepzeesnorkelen om zijn aandacht te krijgen. Als het goed is, heb je hem losgelaten en heb je ervoor gekozen om te healen en te herstellen.

 

HIJ DOET MEER DAN JIJ DENKT

Je denkt misschien dat hij totaal niet meer met je bezig is. En zelfs al ben je bijgekomen en emotioneel stabieler dan een maand geleden, je blijft je toch afvragen of hij aan je denkt. Ja. Dat doet hij. Jij was op zoek naar een artikel over hoe je je ex kunt terug winnen. Hij komt dat soort artikelen ook tegen. Hij zal zijn telefoon een paar keer gepakt hebben om een sms te sturen maar na 10 pogingen en 20 foute openingszinnen, zonk hem de moed in de schoenen en besloot het niet te doen. Ook hij is een mens weet je nog?

 

CONTACT MET JE EX OPNEMEN, EINDELIJK MAG HET!

Hopelijk voel je je stukken beter en zie je er ook beter uit. Toegegeven, een breuk kan erg goed werken om die paar pondjes extra te verliezen. Waarschijnlijk ben je naar de kapper geweest en heb je jezelf getrakteerd op een nieuwe outfit. Belangrijker is dat je stabieler, waardiger en sterker in je schoenen bent komen te staan. Er is iets veranderd! En die verandering mag je ex zien.

Maar hoe neem je nu contact op? Moet je een mail schrijven? Een kaart of een SMS sturen? Een korte chat? Of direct bellen? Er is geen geschreven regel hiervoor, tenslotte ken jij je ex nog het beste. Hoe namen jullie contact op toen jullie nog samen waren? Belden of chatten jullie vaak?

Kijk ook naar de persoonlijke voorkeuren. Sommige mensen voelen zich prettiger achter een computer of een telefoon. Misschien ben je van jezelf heel spontaan en bel je direct op. Besef dat een telefoontje niet altijd gepast is. Stel je belt hem terwijl hij niet in de auto zit. Of in een vergadering. Probeer dus een manier te vinden waarbij je rekening houdt met jezelf maar ook met je ex.

Misschien ben je bang dat je het verkeerde zult zeggen.

Maar het mooie is, tijdens je healingperiode heb je voldoende tijd om hier goed over na te denken.

De kans is groot dat jullie gaan afspreken. Spreek altijd op neutraal terrein af. Ga naar een bar of cafeetje. De sfeer is vaak losser en gemakkelijker.

Je ex zal zien dat je bent veranderd. En hopelijk is je ex ook veranderd.

Het gesprek zal ongetwijfeld gaan over jullie relatie en hoe deze was. Gelukkig heb je de afgelopen periode veel over jezelf geleerd en kun je je ex vertellen dat je nu écht geleerd hebt en écht veranderd bent.

Er valt nog heel veel te vertellen over hoe je je ex kunt terug winnen en er zijn nog veel meer methoden. Realiseer wel dat als je alles hebt gedaan en niets werkt, het dan echt over en uit is. Accepteer dat en ga verder met je leven. Het heeft dan absoluut geen zin meer om te wachten.


Vragen die gesteld worden:

Wat als ik mijn ex met een ander tegenkom?

 • Blijf kalm, en groet ze allebei. Dit verwacht je ex waarschijnlijk niet. Je kunt een stapje verder gaan door jezelf voor te stellen. Door een volwassen houding krijgt je ex ook een volwassen beeld van je.

Wat als mijn ex wil langs komen om ‘het tussen ons goed af te sluiten’

 • Dat betekent vaak dat er nog eenmalig het bed wordt gedeeld. Tenzij je hier zelf achterstaat, sta je hier uiteraard helemaal vrij in. Het kan zelfs bevrijdend werken als er blokkades waren op intiem vlak immers ‘alle remmen kunnen los’.

Wat als mijn ex mij nooit meer wil zien?

 • Als je ex je nooit meer wil zien, dan is er iets voorgevallen wat grensoverschrijdend was. Besef dat boosheid nooit lang blijft bestaan maar je ex zal zich nog heel lang gekwetst blijven voelen. Bied je oprechte excuses aan en besluit het te accepteren.

Wat is lifecoaching? en is het wat voor jou?

Wat is lifecoaching?

Iedereen weet wat een coach is maar niet iedereen weet wat een coach doet. Waar de één denkt aan het trainen van een sportteam; denkt de ander aan het trainen van bijvoorbeeld honden. De term lifecoach roept veel vragen op want wat doet nou precies een lifecoach oftewel levenscoach?

Het is belangrijk over je gevoelens en gedachten te kunnen praten. Bijvoorbeeld bij het nemen van moeilijke besluiten, wanneer je alle ballen in de lucht moet houden of bij ingrijpende gebeurtenissen zoals de dood van een dierbare. Dan ontstaat de behoefte om met iemand te praten die goed kan luisteren. Goed kunnen luisteren is niet gemakkelijk.  De mensen die ons na staan zijn misschien niet altijd in staat goed te luisteren. We hebben allemaal wel eens advies gevraagd aan vrienden en familie en allemaal hebben we mogen ervaren dat niet iedere vriend of familielid objectief genoeg is om krachtige handvatten mee te geven waarmee jij verder kunt. Het nemen van een besluit wordt dan nog moeilijker. ‘Ik zou het zo doen’ en ‘als ik jou was dan zou ik….’. Zinnen die je vast wel herkent. Eigenlijk word je daar nog meer onzeker van en voor je het weet laat je jouw situatie afhangen van de mening van anderen. Soms is het wenselijk om te praten met iemand die niet tot jouw omgeving behoort. Iemand de het licht op jouw situatie anders doet schijnen.

Als een psycholoog een brug te ver is, is een lifecoach een prima uitkomst. Er wordt niet gegraven in het verleden noch wordt er therapie aangeboden. Een lifecoach is namelijk geen therapeut en lifecoaching is geen therapie. Lifecoaches zijn er in veel soorten en smaken en ze zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde principe: goed luisteren en goed adviseren. De plek van een lifecoach biedt vertrouwen en veiligheid zodat je open en vrij over je gevoelens kunt praten zonder veroordeeld of bekritiseerd te worden. Bij een lifecoach kun je veel over jezelf leren en na een consult voel je vaak opluchting. Doordat een coach eerlijk en transparant is, word je een vaak een spiegel voorgehouden. Deze spiegel is misschien niet altijd fijn maar wel nodig omdat een troebel beeld van jezelf niet leidt naar juiste inzichten.

We leven een leven waarin van alles moet, waarin veel van ons verwacht wordt en er is steeds minder tijd om lichaam en geest de rust te bieden die het nodig heeft. Dat kan aardig wat stress opleveren. Met stress gaan verwarring, twijfel en irritaties gepaard. Als je voor beslissingen komt te staan waar je niet één-twee-drie een oplossing voor weet dan kan dat een heel eenzaam gevoel geven. Elk doel, wens of droom gaat nou eenmaal gepaard met een reeks uitdagingen en obstakels

En weet je, de mens heeft de neiging teveel te handelen vanuit de  ‘dit kan ik niet’ gedachte maar geloof me, je kunt echt meer dan je denkt. Soms heb je gewoon een zetje nodig! Onderwerpen voor lifecoaching zijn bijvoorbeeld: scheiding, opvoeding, zelfontwikkeling, veranderen van baan, imago en uiterlijk, liefde en relaties, verhuizen. Maar het komt vaak voor dat er geen onderwerp is;  gaandeweg het traject wordt vanzelf duidelijk waar de vraag en behoefte ligt.  Spiritualiteit en coaching gaan goed samen. Zo kan een coach diverse kaartleggingen doen op de keuzes die je voornemens bent te maken. De symboliek van de kaarten verwijzen naar onze sterke en zwakke punten. Gaven (helderziend, - voelen, - ruiken, - horen enz.) kunnen ingezet worden om energie op één lijn te krijgen. Orakels ondersteunen consults en adviezen. Pendelmetrie kan helpen contact te krijgen met het onbewuste. Mediumschap  vraagt genezijde om bevestiging of aanmoediging.

Wanneer de  twijfel aan jezelf groter is dan je zelfvertrouwen, schakel gerust een coach in. Lifecoaching helpt je dus daar te komen, waar jij wilt zijn!

 

Ben jij wel eens uitgetreden?

Ben jij wel eens uitgetreden? Huh, wat, wie ik? Ja, ben jij wel eens uitgetreden! Je bedoelt de variant dat je jezelf in bed ziet liggen, naar jezelf kijkt en denkt ‘gut, ben ik dat?

Ja die! Gilt mijn op visite zijnde buurvrouw enthousiast. En terwijl ze een slok koffie neemt, kijkt ze mij verwachtingsvol aan.

Volgens mij wel, zeg ik met enige aarzeling. Ik praat niet graag over dat soort zaken omdat er vaak een beetje schuifelig over wordt gedaan en gedacht.

Ze zet haar koffie op tafel, gaat op het puntje van de bank zitten. Joh, vertel eens, ik ben daar nou zo benieuwd naar he.

Nou, het klinkt nogal maf eigenlijk. Maar vooruit. Ik weet niet meer wanneer het was maar het gebeurde toen ik hier net kwam wonen. De luxaflex waren net gemonteerd en ik vond het altijd prettig om op de bank in slaap te vallen. Een ‘ik-woon-in-mijn-bank’ bank. Tegen middernacht werd ik wakker, sleepte mijzelf naar de slaapkamer en maakte een rollade van mijzelf met het dekbed. Plotseling viel ik. Althans, zo voelde het. Ik weet dondersgoed dat dit met het slaapproces te maken heeft. Maar na die gevoelsmatige val, begon ik heel licht te worden. Zo ligt als een veertje. Alsof ik geen grammetje gewicht had. En ik ging omhoog. Omhoog? Je bedoelt vliegen? Nou, ja het is ook geen vliegen maar vergelijk het daar maar mee ja. Ik was vederlicht en ik kon vliegen door mijn eigen woonkamer. Gek genoeg was ik ook plotseling in mijn woonkamer. En toen en toen? Vraagt buuf-op-de-koffie ongeduldig.

Wel, ik was verbaasd van mijzelf dat ik het plafond kon aanraken en moest er ook een beetje om lachen eigenlijk. Wat mij opviel, is dat ik mij super goed voelde. Ik zat in een energie die mij veel rust gaf. Een energie die zo ontzettend lekker voelt dat ik er eigenlijk wel in wil blijven. Maar aan de andere kant voelde ik ook angst. Want waar was mijn andere ik? Deze ik hing aan het plafond. Ik ging voorzichtig van links naar rechts en dacht nog…wow, dat ik dit kan. En toch wist ik dat ik in die andere energie in bed lag. ‘Kom ik nog wel terug bij mijzelf?’ Omdat ik nogal een nieuwsgierige overbuurvrouw heb van dik in de tachtig dacht ik al zwevend, laat ik de luxaflex dichtdraaien anders komt ze mij morgen vragen waarom ik door de woonkamer vlieg.

Buurvrouw op de koffie proest het uit. Ikzelf ook.

Lukte dat, de luxaflex dichtdraaien?

Nee want ik heb gordijnen, die doe ik altijd dicht.

Maargoed, op een gegeven moment, tijdens mijn slaap, droomde ik dat ik weer viel. Ik denk dat dát het moment was waarop ik weer in mijzelf kwam. En de volgende ochtend werd ik verwart wakker. Het maffe is dat ik alles ontzettend bewust meemaakte en ook alles nog weet te herinneren.

Zelfs dat de luxaflex dicht waren.

Maar je deed de gordijnen toch altijd dicht in plaats van de luxaflex! Zegt buuf op de koffie.

Verrek…daar zeg je wat buuf…

En ik neem stilletjes een slok van mijn koffie.

 

Plotseling neemt hij afstand!

-dit blog kan je ook lezen bij mijn profiel op mediumchat-

Je kent het wel; je hebt een leuke vent leren kennen en alles voelt in eerste instantie koek en ei. Je voelt een prille verliefdheid opborrelen en je wilt hem dolgraag verder leren kennen. Jullie spreken een keertje af en het is waanzinnig gezellig. De sfeer is goed, je gesprekspartner is zwaar okay en dit smaakt absoluut naar meer. Jullie besluiten nog een paar keer af te spreken. Een bioscoopje, een avondje casino of een koffie verkeerd in het plaatselijke grand café. Alles voelt goed, alles is goed, alles gaat goed. Dit is hém. Dit is dé man. Je weet het zeker.

Je zoekt zelf zo vaak als je kunt het contact. Via mail, via whatsapp, je voegt hem toe op social media, je liked zoveel als je kunt. Je vertelt je vriendinnen over deze fantastische man en die vlinders in je buik lijken overuren te draaien. Sterker nog, je belt hem op om te vragen hoe zijn dag was. Om te vertellen dat je hem zo ontzettend leuk vindt (maar dat vertel je niet, je hoopt dat hij dat snapt omdát je hem belt).

Met je bff bespreek je grondig alles wat hem betreft en je analyseert er op los. Hij gaf geen xxx in zijn bericht! Hij gaf geen like op mijn nieuwe profiel foto. Hij reageerde niet vanavond. Hij is vijf minuten geleden nog online geweest. En ga zo maar door.

En dan merk je dat hij afstand aan het nemen is. Hij reageert niet meer zo snel en hij reageert niet meer zo enthousiast. Voor je het weet begin je te twijfelen aan jezelf. Je stelt jezelf vragen zoals: ‘ben ik niet aantrekkelijk’ of ‘is er een ander’ of ‘hij zal vast wel bindingsangst hebben’ of ‘hij heeft het gewoon druk’ of ‘misschien wilde hij gewoon puntje puntje puntje’

Je stuurt hem nóg meer berichtjes en je vraagt wanneer jullie elkaar weer zien. Je stuurt een ‘slaap lekker’ berichtje en een ‘goedemorgen’ appje.

En zijn koele antwoord is: dank je wel. Jij ook.

Daar zit je dan. Afvragend wat er mis is gegaan, grondig bestuderend waarom hij zo doet. Je belt je vriendinnen die allen een eigen mening hebben en de helderziende die je sprak, adviseerde om een paar stapjes terug te doen maar met dat antwoord nam je geen genoegen.

Wat ging er mis?

Wel, wat mis ging, is dat je té snel téveel aandacht zocht. Wat mis ging, is dat je hem niet de kans gaf romantische gevoelens voor je te ontwikkelen. Wat mis ging, is dat je hem niet de mogelijkheid gaf zijn interesse in jou op zijn eigen tempo te laten ontdekken. Je gaf hem niet de tijd om te ontdekken welke kant hij met je op wilde en welke kant hij zelf op wilde gaan. Jouw tempo in combinatie met je onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat hij afstand aan het nemen is. Met andere woorden: ‘er is voor hem geen uitdaging meer’. Hij weet nu al dat hij geen enkele moeite meer voor je hoeft te doen.

En dat terwijl je een leuke, lieve, slimme, mooie en misschien wel zelfstandige dame bent.

Wat mis ging, is dat je tijdens jullie date door liet schemeren dat je best onzeker bent zoals:

 • Ik had niet verwacht dat je met mij zou daten.
 • Hoe zie jij ons in de toekomst.
 • Ik had niet gedacht dat je zou reageren.
 • Ik eet alleen gezond, ik ben al zo dun/dik (misschien valt hij daar juist op?)

Wat mis ging, is dat je té snel het complete plaatje wilde met hém erin. En nou is het een bekend vrouwenprobleem om te googlen op trouwjurken terwijl dit prille stadium nog lang geen zekerheden of kansen biedt. Deze gevoeligheid die jij bij je draagt, voelt hij ook.

Hij neemt afstand omdat hij simpelweg nog té onzeker is over zijn gevoelens voor jou. Hij heeft geen bindingsangst, er is geen ander in het spel, hij heeft het niet té druk. Je gaf hem, door de mate van opdringerigheid, niet de kans verliefd op je te worden.

Er zijn ook vrouwen die té zeker zijn. Deze vrouwen denderen zonder enige nuance over hem heen. Ze appen, bellen, facetimen en twitteren wanneer het hen uitkomt. Ze sturen foto’s, snapchats en vragen niet of hij langs wil komen; ze eisen dat hij langskomt. Ze verwachten al vrij vlot exclusieve aandacht omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Dit tast zijn zelfvertrouwen aan waardoor hij plotseling afstand neemt en weldra helemaal niets meer van zich laat horen.

Kortom, overdaad schaadt. Neem je tijd tijdens het daten. Jouw tempo is niet zijn tempo. Het feit dat hij het rustiger aan wil doen is juist een goed teken. Het geeft aan dat hij nadenkt over jullie. Nadenkt over zichzelf en nadenkt over de volgende date. Voor hem zijn er nog geen trouwringen en -jurken. Voor hem is er ‘volgende week’ en ‘de week daarop’.

Overlaad hem tijdens het daten niet met tientallen berichtjes en geef hem de tijd om rustig na te denken over een antwoord. En als hij een keertje niet binnen een tiende van een seconde antwoordt, realiseer dan dat jij misschien gewend bent om snel te antwoorden maar dat hij daar heel erg aan moet wennen.

Wanneer je in vertrouwen en in rust het datingsproces met die ene leuke man ingaat, geef hem dan de tijd. Met andere woorden: laat los wat je lief hebt, komt het terug dan is het van jou. Komt het niet terug dan is het er nooit geweest.

 

Edelstenen en hun betekenis

Bekende edelstenen van A t/m Z

Agaat

kleur: grijzig, beige, wit, zwart, bruin,wolkachtig en gestreept.

Kalmeert, troost, harmoniseert; grillige agaat doorbreekt rechtlijnigheid; regelmatig gelijnde agaat maakt rustig.Voor sombere mensen is het belangrijk om te weten dat zij geen agaat moeten kiezen met een open kern, zoals vaak bij agaatplakken en agaatgeodes het geval is.
Voor rustzoekers is een rustig gelijnde agaat die zacht van kleur is de beste keuze.
Voor verstarde mensen is het goed om een veelkleurige en grillige agaat te kiezen.
Agaat kan bij verschillende chakra’s horen, afhankelijk van de kleur.

Amazoniet

zacht groenblauw, soms met witte wolkjes.

 

Brengt rust in emoties en verzacht gevoelens van boosheid. Goed bij hoofdpijn die is ontstaan uit emotionele spanningen. Bevordert vitaliteit en geduld.

Amazoniet behoort bij het 4+ chakra ; tussen hart en keelgebied: emotionele verwerking.

Amethist

lichtlila tot donkerblauwviolet.

 

Geeft kalmte en innerlijke rust, de beste steen tegen spanningshoofdpijn en maagpijn, bevordert de bloedsomloop, ontspant de nekspieren en de schouderbladen, sterkt de lever en de ogen, tegen slapeloosheid en piekeren, is een uitstekende meditatiesteen en stimuleert spirituele groei.

Amethist behoort bij het 7e chakra: kruin: geestkracht.

Aquamarijn

groenblauw tot donkerblauw, doorzichtig.

 

Tegen voorhoofdsholteontsteking, tranende ogen en allerlei allergieën, goed voor de slijmvliezen, voor kaak, kiezen en mond, helpt bij problemen met de schildklier, bevordert het uiten van gevoelens. Heeft een goede uitwerking bij A.D.H.D wat ontstaat uit een kleurstofallergie.

Aquamarijn behoort bij het 5e chakra: de keel: uiten

Aventurijn

lichtgroen, donkergroen met insluitsels van fuchsiet wat een glimmereffect geeft aan de steen. Komt ook voor in bruinrood en blauw.

 

Bevordert de groei zowel lichamelijk als geestelijk, geeft rust en zelfbeheersing, helpt bij huidaandoeningen, eczeem en jeuk, jeugdpuistjes. Brengt evenwicht in het eigen centrum en is goed voor onrustige kinderen.

Aventurijn in groene kleur behoort bij het 4e chakra: het hart.: plaatsen van levenservaringen.

Barnsteen

goudgeel tot donkerbruin, helder of dicht.

 

helpt bij angst, fobie, depressie, zware vermoeidheid, burn-out, hysterie, astma, reuma, infecties. Geneest en beschermt de luchtwegen, goed voor de oren. Stilt pijn bij het doorbreken van tandjes bij baby’s. Bevordert zelfvertrouwen.

Barnsteen behoort bij het 3e chakra: de zonnevlecht: positieve uitstraling naar de buitenwereld.

Bergkristal

glashelder tot doorzichtig wit met wolkjes of groeilijntjes.

 

Geeft zelfvertrouwen, stelpt bloeding en diaree, helpt tegen rugpijn, menstruatiestoornis, depressie en overgangsklachten, werkt reinigend na ziekte, geeft nieuwe energie, helpt bij wagen-en zeeziekte, bevordert een evenwichtige balans, concentratie en helder denken.

Voor onrustige mensen kan deze steen teveel energie geven waardoor de onrust versterkt kan worden. Het is dan noodzakelijk om eerst een steen te gaan dragen die rust en ontspanning geeft. Als het teveel aan spanning is afgevoerd kan het bergkristal gedragen worden.Bergkristal behoort niet bij een specifiek chakra maar geeft stroming aan alle chakra’s indien deze in balans zijn.

Blauwe Calsiet

lichtblauw doorzichtig tot dicht.

 

Stimuleert het uiten van gevoelens, maakt tactvol in het uiten, helpt tegen stotteren, geeft rust, heelt de stem bij heesheid.

Blauwe calsiet behoort bij het 5e chakra: de keel: uiten

Carneool

vleeskleurig oranje tot oranjerood.

 

Goed tegen krampen, bij koorts, infectie, suikerziekte, zenuwpijn, bloedvergiftiging, te lage bloeddruk, koppigheid, verdrijft nachtmerries en bevordert fijne dromen, geeft warmte en positiviteit.

Carneool behoort bij het 2e chakra-heiligbeen: delen in intimiteit.

Chalsedoon

vuilwit, lichtblauw en grijslila, vaak met lijnen en vlekjes.

 

Beschermt tegen beroerten en vergiftigingen, helpt wonden sneller genezen(zowel lichamelijke als geestelijke), troost, maakt rustig na overspanning, helpt tegen winterhanden en voeten, versterkt de binding tussen moeder en kind.

Chalsedoon behoort bij het 5e chakra-de keel: uiten

Champagne Calsiet 

donkerbruin, lichtbruin met een tikje oranje of honinggeel.

 

Sterkt de realiteitszin op een rustige manier, helpt bij het jezelf durven zijn, geeft zelfvertrouwen. Maakt zonnig en positief, geeft gevoel weer een kans.

Champagne calsiet behoort bij het 2e of derde chakra (afhankelijk van de kleur)

Chrysocolla

groenblauw, met soms wat zwarte of rode vlekjes.

 

Bevordert vriendelijkheid en tolerantie, goed tegen rugpijn als dit ontstaan is uit emotionele overspanning. Ontkrampt, helpt bij depressie, geeft vertrouwen, helpt ervaringen verwerken en uiten, brengt emoties in evenwicht.

Een goede steen om mensen emotioneel beter op elkaar af te stemmen, en te laten luisteren naar elkaar.

Chrysocolla behoort bij het 4+ chakra: tussen hart en keelgebied: emotionele verwerking.

Chrysopraas

appelgroen met soms wat bruine vlekjes.

 

Normaliseert de bloeddruk, sterkt de ogen en het hart, maakt praktisch en evenwichtig, Bevordert inzicht in de eigen realiteit. Een hele goede steen om een bevalling te vergemakkelijken.

Chrysopraas behoort bij het 4e chakra: het hart: plaatsen van levenservaringen

Citrien

helder lichtgeel met soms wat groeilijntjes en wolkjes.

 

Maakt vrolijk en is goed tegen vermoeidheid, versterkt het zelfvertrouwen, werkt vitaliserend voor lichaam en geest, helpt bij geestelijke inspanningen, bevordert een positieve uitstraling.

Tegen somberheid en wilskrachtbevorderend.

Citrien behoort bij het derde chakra; de zonnevlecht: positieve uitstraling in de buitenwereld.

Fluoriet

komt in verschillende kleuren voor. Lichtblauw tot via lichtviolet overgaand in diep purper. Ook oranje, gele, gouden en groene fluoriet komt voor en verschillende nuances van een kleur zijn soms in dezelfde steen aanwezig.

 

Bevordert creatief denken, verheft de geest. Paars: spiritualiteit. Blauw:geestelijke rust. Wit: zuiverheid. Goudgeel:wijsheid, uitstraling. Groen:harmonie, evenwicht. Roze: liefdevol denken.

Fluoriet behoort bij verschillende chakra’s. Dit is afhankelijk van de kleur.

Granaat

rood, bruinrood.

 

Geeft wilskracht en doorzettingsvermogen, helpt tegen besmetting, versterkt het ego. Niet geschikt voor kinderen, driftige of gejaagde mensen.

Een steen die alleen in aanmerking komt bij mensen die bewust om kunnen gaan met de sterke kracht van het rood. Rood kan ook leiden tot macht, strijd, en agressie bij verkeerd gebruik.

Granaat behoort bij het 1e chakra: de basis: aardkracht.

Groene Calsiet

zachtgroen, doorschijnend.

 

Helpt oude, vastzittende patronen los te laten, harmoniseert wisselende stemmingen, helpt beslissingen te nemen in gevoelszaken, stimuleert vernieuwing.

Een echte “loslaat”steen.

Groene calsiet behoort bij het 4e chakra,het hart: plaatsen (en loslaten) van levenservaringen.

Heliotroop

donkergroen met rode stipjes of vlekken. Dicht.

 

Troost bij tegenslagen, goed tegen aambeien, tandvleesbloedingen, maag-en darmklachten, blaasontsteking en neusbloedingen, sterkt de blaas, bevordert onbaatzuchtigheid.

Heliotroop behoort bij het 4e chakra, en indien de rode vlekjes groot zijn ook bij het 1e chakra: plaatsen van levenservaringen. Maakt een verbinding met het 1e en het 4e chakra, ik wil in liefde met anderen omgaan zonder dwang

Hematiet

antraciet, ijzerkleurig.

 

Helpt bij bloedarmoede, lichamelijke zwakte en vermoeidheid, geeft kracht en moed, bevordert een rustige slaap en stelpt bloedingen, werkt ontkrampend bij kuitkramp, helpt bij eetstoornissen en heeft een sterke aardkracht.

Hematiet behoort bij het eerste chakra: de basis: aardkracht.

Jade

meestal groen.

 

Sterkt de nieren, de blaas en de ogen, is goed tegen reuma, maagklachten en ontstekingen, bevordert de spijsvertering, beschermt tijdens de zwangerschap. Steen van wijsheid en rechtvaardigheid.

Jade behoort bij het 4e chakra: het hart: plaatsen van levenservaringen.

Jaspis

rood, bruin, geel, groen, roze, en zwart, soms meerkleurig.

 

Tegen zwangerschapsbraken, maag-,lever en nierkwalen, epilepsie en blaasontsteking. Beschermt tegen beroerten, sterkt de blaas. Helpt bij anorexia nervosa en boulimia. Goed bij prostaatklachten. Is een actieve aardende steen.

De rode jaspis behoort bij het 1e chakra, de basis: aardkracht.

Labradoriet

grijzig met als iriserende kleuren: blauw,
grijsachtig groen,
geel, paars, 
roodachtig. 
Soms met meerdere kleuren in het grijs. De kleuren zijn goed te zien als er licht opvalt.

 

Geeft zelfvertrouwen en realiteitszin, heelt na ziekte de aura, beschermt tegen invloeden van buitenaf. Auraheler en auraafsluiter, brengt verborgen talenten aan het licht, de beste steen voor gevoelige mensen. Elke labradoriet is uniek. Waar op gelet moet worden is welke hoofdkleur het meeste in de steen aanwezig is en wat dat betekent.

Rood

maximale energie, doelbewustheid, aarden. 1e chakra: de basis.

Geel

lichtkracht, levenswarmte, concentratie, bescherming in de buitenwereld. 3e chakra: zonnevlecht.

Groen

groeikracht, ontwikkelingsdrang, neutralisatie, 4e chakra: hart.

Blauw

verdieping, rust.5e chakra: de keel

Donkerblauw

6e chakra: derde oog

Violet

vergeestelijking, meditatie, 7e chakra: kruin.

Labradoriet is een hele belangrijke steen. Veel mensen hebben behoefte aan bescherming van hun aura omdat ze in een drukke en veeleisende omgeving vertoeven.
Vergeet daarbij de kinderen en de dieren niet.

Lapis lazuli

azuurblauw met soms wat witte wolkjes.

 

Geeft zelfvertrouwen, is een vriendschapssteen, versterkt de liefde, helpt tegen depressie, epilepsie, te hoge bloeddruk, eczeem, nervositeit en nagelbijten, sterkt de intuïtie, goed voor het haar.

Lapis-lazuli behoort bij het 6e chakra,derde oog: de intuïtie.

Larimar

lichtblauw met wat witte wolkjes.

 

Versterkt de botten, tegen botontkalking, verdrijft urinezuren, geeft inspiratie in het zoeken naar het eigen innerlijke doel. Bevordert eerlijkheid en zuiverheid. Geeft inzicht in oude waarheid en verbind deze met het heden.

Larimar behoort bij het 5e chakra: de keel: uiten

Maansteen

zilverwit met een blauwachtige weerschijn tot roodachtig beige, geelgroen of zwart, maar altijd met een parelmoerachtige glans.

 

Bevordert de zwangerschap, harmoniseert de hormoonhuishouding, helpt tegen maagzuur en menstruatiestoornissen, bevordert tevredenheid, verzacht het gevoelsleven, goed voor de maag. Maansteen behoort bij meerdere chakra’s, dit is afhankelijk van de kleur.

Magnesiet

ivoorwit.

 

Bevordert een goede stofwisseling, stimuleert de vochtafdrijving, sterkt het zenuwgestel.

Magnesiet behoort niet bij een specifiek chakra.

Magnetiet

zwartachtig metaalkleurig, lijkt op de hematiet maar dof.

 

Helpt bij zenuwpijn, aangezichtspijn, gordelroos, hernia, ischias, tennisarm, spit, breuk, nekpijn, onderrugpijn, stijve knieën en uitstralingspijnen.

Moet altijd op de plaats van de pijn gedragen worden.

Magnetiet behoort bij het 1e chakra,de basis: aardkracht.

Malachiet

felgroen, vaak met strepen of grillige lijnen.

 

Strak gelijnde malachiet is goed voor mensen die wat chaotisch zijn, en grillige malachiet is beter voor mensen die wat willen doorbreken omdat ze zelf vastgelopen zijn.

Helpt bij artritis, artrose, gewrichtsontstekingen en menstruatiestoornissen, werkt vochtafdrijvend, sterkt het hart, heeft een gunstige uitwerking op het gezichtsvermogen.

Malachiet behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Mangano Calsiet

lichtroze dicht, soms wat gestreept.

 

Bevordert een gevoel van tevredenheid zachtheid en rust in het hart.Steunt in verwerkingsprocessen. Verbetert de stofwisseling, werkt gunstig bij het helen van wonden en verdrijft urinezuren.

Mangano calsiet behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Mosagaat

grijzig met groene mosachtige dendrieten. Soms met zwart en rood erbij.

 

Tegen oorsuizingen, bevordert de vitaliteit, doorbreekt starheid, helpt bij darmkramp.

De groene mosagaat behoort bij het 4e chakra,het hart: plaatsen van levenservaringen.

Nefriet

grijsachtig groen, lijkt wat op jade.

 

Helpt bij nierziekten en bij nierstenen, sterkt de blaas, goed tegen bedplassen en incontinentie in het algemeen.

Nefriet behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Obsidiaan

zwart, zwartbruin, zwart met zilver en zwart met goud, zwart met ingesloten regenboogkleuren.

 

Confronteert met de waarheid van het eigen ego, zet krachten van de geest om in bewuste daadkracht. Beschermt tegen oneerlijkheid. Sterke meditatiesteen. Niet geschikt voor kinderen en onstabiele mensen. Een steen om zelf bewust te kiezen, niet om cadeau te geven.

Obsidiaan behoort bij het eerste chakra, de basis: aardkracht.

Indien meerdere kleuren in de obsidiaan aanwezig zijn kunnen deze ook verwijzen naar andere bijpassende chakra’s.

Olivijn

geelgroen, olijfgroen.

 

Sterkt het hart, geeft inspiratie en welsprekendheid, beschermt tegen negatieve invloeden.

Mag nooit met een andere steen gedragen worden.

Olivijn behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Onyx

zwart.

 

Tegen ongevallen, doofheid en oorsuizing, bevordert de concentratie, maakt ernstig en sterkt de realiteitszin. Sterk aardende steen.

Onyx behoort bij het 1e chakra,de basis; ik voel me veilig op de aarde.

Oranje Calsiet

licht oranje.

 

Maakt zonnig en positief, geeft levensmoed en warmte. Helpt bij de genezing van lichaam, geest en gevoel, steunt bij eenzaamheid en verdriet, verdrijft depressieve gedachten. Helpt emotionele wonden genezen.

Oranje calsiet behoort bij het 2e chakra, heiligbeen: delen in intimiteit.

Pyriet

goudachtig glanzend.

 

Sterkt het zenuwgestel, verhoogt het weerstandsvermogen, goed voor de luchtwegen, sterkt het verstand.

Pyriet behoort bij meerdere chakra’s en maakt daarmee een verbinding.

Robijn

rood

 

Verdrijft melancholie, voorkomt miskramen, helpt tegen vermoeidheid, geeft kracht en moed, bevordert wilskracht, versterkt het ego. Niet geschikt voor driftige of gejaagde mensen.

Robijn behoort bij het 1e chakra,de basis; aardkracht.

Rode Calsiet

zachtrood.

 

Bevordert het vertrouwen in het eigen gevoel, helpt tegen angst en onzekerheid, sterkt de eigen basis, activeert de wilskracht. Versterkt eigenwaarde.

Rode calsiet behoort bij het 1e chakra,de basis: aardkracht.

Rhodochrosiet

dieproze met witte strepen of grillige lijnen.

 

Kalmeert onrust en verwarring, helpt tegen futloosheid en bij impotentie, geeft een goede energie doorstroming. Let wel weer op de belijning.

Regelmatige strepen zijn beter om rust te vinden, en grillige lijnen zijn goed om te doorbreken en in beweging te brengen.

Rhodochrosiet behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Rhodoniet

diep roze soms met wat zwart

 

Tegen futloosheid, kalmeert overdreven reflexen.

Rhodoniet behoort bij het 4e chakra en indien er veel zwart aanwezig is ook bij het 1e chakra.

Maakt dan a.h.w. een verbinding tussen de basis en het hart.

Rookkwarts

lichtbruin tot donkerbruin helder.

 

Bevordert de concentratie, maakt standvastig in het nemen van beslissingen. Sterkt de realiteitszin. Helpt bij het stoppen met roken.

Rookkwarts behoort bij het 1e chakra,de basis: aardkracht.

Rozenkwarts

zacht roze, helder tot doorzichtig.

 

Bevordert liefde en kunst, maakt creatief, helpt bij heimwee, bevordert de geestelijke groei, verzacht het gevoelsleven, helpt tegen verbittering, versterkt eigenliefde en tevredenheid. Een uitstekende steen voor kinderen.

Rozenkwarts behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Rutielkwarts

helder met ingesloten naaldjes van titaan die goudkleurig tot rood kunnen zijn.

 

Goed voor de luchtwegen en de longen, maakt deze schoon en ruim.Helpt bij een vastzittende hoest, tegen bronchitis. Bevordert daadkracht.

De combinatie van rookkwarts en rutielkwarts is goed om te stoppen met roken.

Rutielkwarts behoort bij alle chakra’s, laat ze samen stromen en ruimt obstakels op.

Saffier

licht tot donkerblauw. Komt ook in andere kleuren voor.

 

Blauwe saffier versterkt de intuïtie, geeft gemoedsrust, goed voor de ogen, helpt tegen glaucoom, bevordert trouw en oprechtheid.Sterk bindende steen

Een fijne steen bij b.v. een huwelijk of andere verbintenis.

Saffier behoort bij het 5e chakra (lichtblauw), de keel: uiten, of 6e chakra(donkerblauw),derde oog: intuïtieve vermogens.

Smaragd

grasgroen.

 

Sterkt het geheugen, het verstand en het hart, helpt tegen epilepsie, nare dromen en slapeloosheid, goed voor het gezichtsvermogen.Bevordert de groei, zowel lichamelijk als geestelijk.

Smaragd behoort bij het 4e chakra, het hart: plaatsen van levenservaringen.

Sodaliet

donkerblauw tot grijsblauw met soms wat witte aders.

 

Kalmeert onrust, bevordert trouw, tegen te hoge bloeddruk, verdiept de intuïtie. Een goede steen voor gejaagde mensen.

Sodaliet behoort bij het 6e chakra - derde oog - intuïtie.

Sugiliet

paarsrood met wat zwart.

 

Bevordert het weerstandsvermogen. Helpt dwangneurosen en waanvoorstellingen los te laten, te ontspannen en in rust opnieuw te beginnen.
Goede steen voor mensen die vluchten in verslavingspatronen. Versterkt zelfstandigheid.

Sugiliet behoort bij het 1e chakra- de basis- met het 7e chakra- kruin.

Maakt dat de aarde een veilige plaats is en dat de geest dat ook ontspannen kan volgen.

Toermalijn

vele schakeringen. Kleurloos, roze tot rood, geelbruin tot donkerbruin, groen in alle nuances, blauw in alle nuances, groen met rozen, zwart.

 

Algemene werking: bevordert het zelfvertrouwen en de concentratie, helpt tegen duizeligheid, vallen en struikelen. Ontspant bij nervositeit, troost bij verdriet.

De groene toermalijn helpt bij de ziekte van Ménière. De zwarte neutraliseert restspanning van elektrische apparaten en beeldschermen.

Toermalijn behoort bij alle chakra’s. Kijk daarbij naar de kleur.

Toermalijnkwarts

helder wit met insluitsels van zwarte toermalijnnaaldjes.

 

Werkt hetzelfde als de toermalijn, maar doorbreekt bovendien vicieuze cirkels.Ontlaadt emotionele spanningen en vermindert hyperventilatie.

Toermalijnkwarts behoort net zoals het bergkristal bij het gehele chakra systeem met als extra de aardkracht van het 1e chakra. Door doorstroming van alle chakra’s kan spanning ontladen worden naar de aarde.

Topaas

goudoranje, maar komt ook voor in andere kleuren.

 

Werking van de Goudtopaas: versterkt en verscherpt het verstand, helpt tegen uitputting, hart- en vaatziekten, spataderen, stimuleert de bloedsomloop en de alvleesklier, sterkt de lever, is smaakopwekkend. Versterkt de levenskracht.

Topaas in de goud-oranje kleur behoort bij het 2e chakra, heiligbeen: delen in intimiteit.

Turkoois

turquoise.

 

Versterkt de goede smaak, geeft geluk, maakt tevreden, bevordert daadkracht, helpt tegen opvliegers, beschermt tegen negatieve invloeden, goede beschermer op reis en in de auto, helpt bij de verwerking van negatieve ervaringen, trekt het goede aan. Vriendschapssteen.

Goede steen bij het begin van een nieuwe onderneming.

Turkoois behoort bij het 4+chakra, gebied tussen hart en keel: emotionele verwerking.

Tijgeroog

goudachtig bruin gestreept.

 

Onkrampt, verwarmt, geeft zelfvertrouwen, bevordert verantwoordelijkheidsgevoel, helpt tegen astma en verkoudheid, beschermt tegen jaloezie en relativiteit van anderen.

Tijgeroog behoort bij het 3e chakra,de zonnevlecht: positieve uitstraling in de buitenwereld.

Valkoog

Zwartachtig blauw gestreept.

 

Helpt tegen ademnood door verkeerde ademhaling, bevordert de wilskracht en het zelfvertrouwen, beschermt tegen negativiteit.

Valkoog behoort bij het 1e chakra,de basis: aardkracht. En maakt een verbinding met het 5e chakra,de keel: uiten.

Zonnesteen

rood-oranjeachtig met kleine glimmende blaadjes ijzerglans.

 

Sterkt het hart, de rug, de ogen en de nieren, helpt tegen somberheid en zwaarmoedigheid. Geeft nieuwe levenskracht.

Zonnesteen behoort bij het 2e chakra,heiligbeen: delen in intimiteit.

 

Elementen van de aarde

De vier elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. Het zijn de bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid, van de Natuur, waar wij ook deel van uitmaken. Het gaat om principes, vier krachten die samen de basis vormen van al wat is : aarde, water, lucht en vuur, of anders ook wel materie, gevoel, ratio en daadkracht. Daaruit bestaat alle leven, alle werkelijkheid. Ook de mens is samengesteld uit deze principes, op verschillende vlakken, zowel lichamelijk als geestelijk, emotioneel en spiritueel. Daarnaast is er nog een vijfde element, minder bevattelijk, ether genoemd, of ook wel “geest” of “liefde”.

De elementen worden ook ingedeeld in mannelijke en vrouwelijke elementen, ofwel “actieve” en “passieve” elementen, gevende en ontvangende. De mannelijke zijn vuur en lucht, de vrouwelijke zijn water en aarde. Dit betekent echter helemaal niet dat mannen daarom vuriger of rationeler moeten zijn, of dat vrouwen aardser of gevoeliger zijn. Alle mensen hebben de vier elementen in zich.

De elementen uiten zich op alle bestaansniveaus. De materiële veruiterlijkingen van de elementen zijn ons natuurlijk het meeste vertrouwd. Ze zijn onontbeerlijk om te kunnen overleven, ze vervullen de basisbehoeftes van ieder levend wezen. Het vuur houdt ons warm, meestal in de vorm van de zon. Het water stilt onze dorst, de aarde brengt ons voedsel voort en we kunnen slechts enkele minuten zonder lucht.

 Aarde

Het element aarde kun je letterlijk interpreteren als de bruine aarde onder je voeten, hetgeen waarin alles groeit, waar alles uit voortkomt en naar terugkeert. Maar je kunt het ook ruimer opvatten. Dan staat de aarde voor de materiële wereld waarin we leven. De aarde als planeet, ons lichaam, de natuur, … dat alles is ook het element aarde. In die betekenis omvat de aarde ook de andere drie elementen. Daarom wordt de aarde weergegeven met het pentagram, een ster met vijf punten. Het pentagram symboliseert de vijf elementen : aarde, water, lucht en vuur, samen met het vijfde element, het omvattende, datgene wat de andere vier samenhoudt : de geest, liefde, energie.

Aarde is het stabiele element, staat voor structuur, stevigheid, kracht, …

 

Aarde (doen)

Het element aarde symboliseert grond onder de voeten, een fundament om op te bouwen. Sleutelwoorden zijn:
betrokkenheid, idealisme, inlevingsvermogen, oprechtheid, perfectionisme, principieel, verantwoordelijkheidsgevoel, vertrouwend, zorgzaam. Praktisch, nuchter, nauwgezet, geduldig, eerlijk, vastberaden, doorzettingsvermogen. Stevig, feiten, rust, redelijkheid, ik ben wel weer de verstandigste.

Type: de boer. Rustig, praktisch, nuchter, stevig. Wil zo snel mogelijk af van een situatie, handelt navenant.

Het aardetype is sober qua kleding en inrichting, maar ook qua gevoelens. Een auto is een vervoermiddel dat hem van a naar b brengt. Aarde mensen zijn vaak zuinig. Ze kunnen wel luxeartikelen kopen van kwaliteit, maar er wordt niets verbrast. Aardemensen lopen niet snel warm voor iets, noch ontploffen ze snel, maar als hun kookpunt eenmaal bereikt is, volgt een vulkaanuitbarsting. Aarde kijkt naar het nu, naar wat hij vandaag in handen heeft. Eerst zien, dan geloven: wat ik niet zie, dat is er niet. Het loslaten van zijn eigen mening is daarom moeilijk. Stilstaan bij gecompliceerde gedachtepatronen of emoties is een verspilling van energie. Het toelaten van onzekerheden is moeilijk en daarom probeert hij gedachten en gevoelens strak in te delen en onder controle te houden. Een aardemens heeft sterke prikkels nodig, want dat geeft hem het gevoel dat hij leeft. Het zijn veelal actieve mensen, doeners, bezige bijen van de samenleving. Aardemensen proberen ondanks alles geconcentreerd te blijven en daarom alles zo eenvoudig mogelijk te maken. Hij laat zich niet gekmakend en heeft een grote stressbestendigheid. Racen en jakkeren is niets voor aardemensen. Ze nemen graag de tijd om  alle prikkels door te laten dringen (rustig eten, overwogen praten, rustig rijden etc.)

AARDE
"Dit is de waarheid en het is niet anders."
Aarde staat voor rust. Het dier dat symbool staat voor aarde is het schildpad. Aarde zit op het stuitje, met andere woorden: tussen voor en achter in. Aarde beheert het kijken, de ogen, het zicht, observeren! Als ik iemands schoenen bekijk, dan bekijk ik die schoenen. Ik bekijk ze zo objectief mogelijk, ik stel niet vast of ik ze mooi of lelijk vind. Stap voor stap wordt iets of iemand bekeken, steeds een ding tegelijk. De houding van aarde is rustig, stevig, geaard. De voeten naast elkaar op de grond. Aarde heeft niet veel woorden nodig, het is wat het is. Aarde praat vooral op een feitelijke manier. Aarde is betrokken, maar dat zal je niet makkelijk zien. Aarde probeert zijn doel te bereiken door zich niet van de wijs te laten brengen. Dit is wat er gaat gebeuren, punt. 'Ik en jij' of 'wij'? Aarde vindt dat hele onderscheid onzin. 'Ik en jij' is hetzelfde als 'wij'.

Aarde houdt zich aan de feiten.

 

Veel voorkomende aardeberoepen zijn: administrateur, ambtenaar, ambachtelijk werkman, schoonheidsverzorgers, voedende beroepen.

 

Water

 

Water is vloeibaar, stroomt, is veranderlijk, en staat daarmee symbool voor de menselijke gevoelens. Een mens zonder gevoelens verdort. Water geeft leven, maar teveel water doet rotten, denk maar aan planten die teveel water krijgen, een ven, een moeras. Water moet vloeien, stromen. Water doet ons ook denken aan de zee. De zee kan rustig zijn, en is dan iets prachtigs, maar op zeer korte tijd kunnen ook hevige stormen opsteken die levensgevaarlijk zijn voor diegene die zich op zee bevindt. Overstromingen tonen ons de vernietigende krachten van water.

Water is een veranderlijk element, en staat voor gevoeligheid, intuïtie, verbeeldingskracht, creativiteit, …

Water (voelen)

Het water element betekent: leven, verfrissing en stroming. Sleutelwoorden zijn:
afstandelijk, afwachtend, behoudend, methodisch, rationeel, ritmisch, doorzettend, rustig, voorzichtig. Gevoelig zijn, meelevend, flexibel, mild, zorgzaam en respectvol. Rust, beschouwen, openheid, gevoel, nooit doen alsof, kwetsbaar opstellen, begrip.

Type: de dichter. Ontspannen, gevoelig, meegaand, soepel. Inlevend, wil overbruggen. Bespiegelend.

Het watertype is soepel en meegaand. Watermensen zijn gevoelig voor sferen en houden van vriendelijke en warme-sociale omgevingen. Onderlinge betrokkenheid is erg belangrijk, de watermens verkommert in een kille sfeer. De watermens is in staat verschillende stemmingen van iemand op te vangen. Ze zijn vaak vaag in hun taalgebruik door hun hoog ontwikkeld aanvoelingsvermogen. De watermens let op klankkleur, de manier waarop iemand praat, op lichaamstaal en vibraties bij stemmingswisselingen. Het zijn soms people-pleasers en draaikonten. Ze koppelen graag huidige ervaringen aan eerder voorgevallen gebeurtenissen. Ze houden lang vast aan het verleden. Ze houden van de taal van de poëzie en hebben tijd nodig onder woorden te brengen wat er bedoeld wordt.

WATER
"De waarheid is hard en vraagt begrip en medelijden. Wat jou vandaag gebeurt kan mij morgen overkomen."
Water staat voor openheid. Het dier dat symbool staat voor water is de dolfijn. Water zit in de buik rond de navel. De navel is het belangrijkste aanknopingspunt. Daarnaast zit het in alles wat rond is aan het lichaam: de borsten, billen, de ballen van je voet. Het zintuig dat bij water hoort is het gehoor, het luisteren. Het 'gevoel' in je ogen halen maakt die ogen open. Dat is de kracht van water: openheid. Ik stel me kwetsbaar op. Ik wil niemand als tegenstander zien. Je kunt me zeggen wat je wilt, ik sta open voor elke vorm van kritiek op mijn persoon. Wij zijn allemaal mensen en mensen maken fouten, soms onbewust. Water is de moeder van de situatie. De houding van water is open, ontvangend. De benen naast elkaar op de grond, de armen naast het lichaam. Water is eerlijk en praat vanuit 'wij'. Water luistert echt, heeft begrip en laat zijn eigen pijn zien. Niet door zielig te doen, niet door het te beredeneren, maar door de ogen van de ander op te zoeken en te laten zien wat hem diep van binnen echt roert. Op die manier hoopt het water dat de ander zal begrijpen dat het echt niet anders kan. Water probeert de ander open te maken.

Veel voorkomende waterberoepen: verzorgende sector, dienstensector.

 

 Lucht

 

Lucht is overal om ons heen, en toch zien we het niet. Het is beweeglijk en ongrijpbaar als onze geest. Lucht is hetgeen we inademen, het element waar we het allerduidelijkst niet zonder kunnen ( hoewel we alle elementen nodig hebben om te kunnen bestaan ).  Maar storm kan ook gevaarlijk zijn … Orkanen en tornado’s tonen de vernietigende krachten van lucht. Lucht staat symbool voor onze ratio, ons denken. Ook taal en communicatie worden met lucht geassocieerd. Lucht voelen we enkel wanneer het beweegt, in de vorm van wind. Net zo is het met onze geest, ons denken ; we merken het enkel op wanneer we een gedachte hebben.

Lucht (denken)

Het element lucht symboliseert zuurstof, ruimte en vrijheid. Lucht is de drager van klank waardoor wij kunnen communiceren. Sleutelwoorden zijn:
aanvoelend, flexibel, creatief, verbindend, vernieuwend. Makkelijk praten, kritisch analyseren, verbanden leggen, overzicht hebben, logisch redeneren, objectief zijn, tactisch zijn en kunnen plannen. Uitgeslapen, bij de pinken, scheiden & verbinden, afwegen, redelijkheid, doelgericht, sjoemelen/schipperen, ont-rafelen, ingewikkeld maken.

Type: de wetenschapper. Beweeglijk, analytisch, open voor ideeën, flexibel. Redenerend, uitleggend.

Luchtmensen gaan luchtig door het leven en tillen niet te zwaar aan tegenvallers. Ze kunnen moeilijk stil zitten of een verhaal in weinig woorden vertellen: het is praten, praten en nog eens praten. Niet alleen de mond staat niet stil, ook het lichaam beweegt mee. Zijn kunnen erg onrustig zijn en als een wervelwind het huis binnen komen. Ze hebben moeite met punctueel zijn. Ze gebruiken veel woorden als ‘even’ en ‘snel’. Ze jagen net als vuur alle nieuwtjes na. Nadenken over of iets zin heeft, kost tijd en het is moeilijk even stil te staan. Een luchttype hoeft niet zozeer alles in een keer goed te doen, maar is gewoon lekker bezig. Hij hecht waarde aan het verleden en met name omdat daar de logische opbouw begint. Hij houdt van logica. Luchtmensen hebben een bepaalde rapheid van tong. Ze doen veel met woordspelingen, het toveren met woorden, prachtige volzinnen maken. Ze beperkten zich tot de objectieve feiten.

LUCHT
"De waarheid is altijd omkeerbaar."
Lucht staat voor soepelheid van denken: als het zo niet lukt, dan lukt het wel op een andere manier. Het dier dat symbool staat voor lucht is de adelaar. Lucht zit in je strot, op de keel. Lucht zit ook op de schouders en de schouderbladen, waar het soms wel lijkt of er ooit vleugels hebben gezeten. Zintuiglijk zit lucht op het puntje van de tong, als smaak, en op de toppen van de vingers. De houding van lucht is 'in beweging'. Als lucht praat gebruikt hij vaak zijn handen en armen. Lucht kan eigenlijk niet goed op een stoel blijven zitten. Lucht kan de ogen ook niet goed op een punt gericht houden. Als je de 'lucht in je ogen' haalt, gaan je ogen voortdurend heen en weer. Ze combineren, ze delen in, ze scheiden, ze verbinden. Lucht praat veel, is snel van geest en kan goed fantaseren en alles erbij halen. Lucht probeert zijn doel te bereiken door oplossingen te verzinnen. Lucht is opgewekt en ziet altijd kansen, mogelijkheden. Aan alles wat de ander opwerpt kan wel een wending gegeven worden. Lucht is als de stofzuigerverkoper, die niet ophoudt tot de stofzuiger is verkocht. Of de lucht praat in 'ik en jij' of in 'wij' hangt af van de situatie. Lucht probeert de ander rond te praten.

 

Veel voorkomende luchtberoepen zijn: praatberoepen (journalisten, presentatoren, interviewers), advocatuur, verkoop, diplomaten/politici, gastvrouwen.

Vuur

Vuur is ons best gekend in de vorm van de zon. De zon geeft ons licht en leven, doet alles groeien, geeft ons kracht, maar maakt ook landschappen tot verdroogde woestijnen, kan mensenhuid verbranden, … Vuur geeft ons warmte, licht en gezelligheid, maar kan ons verschroeien, kan indien het niet onder controle gehouden wordt huizen platbranden. De kracht van de zon doet het graan rijpen, maar een uitbarstende vulkaan kan steden vernietigen. Vuur is de actieve kracht die door elk levend wezen stroomt. De stofwisseling in ons lichaam draagt ook op het ‘verbranden’ van voedingsstoffen.

Vuur is het element der transformatie : vuur is iets wat energie creëert door materie in andere materie te veranderen. Vuur staat dan ook voor passie, levenskracht, actie en daadkracht …

Vuur (willen)

Het vuur element is krachtig. Het symboliseert warmte, licht en energie. Sleutelwoorden bij vuur zijn: actief, daadkrachtig, doelgericht, dynamisch, energiek, gepassioneerd, sturend, veranderingsgericht. Initiatiefrijk, impulsief, creatief, energiek, idealistisch en moedig. Gedreven, noodzaak tot doen, knokken, hoog van de toren blazen. 
Vuurmensen zijn bezielde mensen en kunnen andere mensen warm maken voor hun plannen. Ze zijn erg uitbundig naar buiten toe en kunnen ook dramatisch overkomen. Ze hebben een enorme fantasie en kunnen prachtige luchtkastelen bouwen.

De vuurmens holt achter zijn ideeën aan, zonder zich gebonden te voelen aan concrete stadia (aarde), gevoelsmatige belevingen (water) of logica (lucht). Zijn huis staat er al, terwijl de bouwgrond nog gekocht moet worden. Vuurmensen zijn sterk in improviseren. Ze zien eerst de mogelijkheden van voorwerpen of situaties en pas veel later de oorspronkelijk bedoelde functies ervan. Ze laten zich niet beperken door de maker of  bedenker. Ze houden dan ook niet van gebruiksaanwijzingen of handleidingen. Ze zijn goed in brainstormen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Ze hebben behoefte aan opwinding en zijn vaak een opgewonden standje. Ze liggen ook niet wakker van heftige gesprekken. Ze vertellen een verhaal niet accuraat, dat is saai, maar slaan stappen over en verwachten dat anderen hun kunnen blijven volgen. Ze worden vaak als onduidelijk en chaotisch gezien. Het zijn mensen van de toekomst, het heden kennen ze wel. Het houden van veranderingen, tempo en de grote lijnen, maakt dat vuurmensen moeite hebben iets echt af te maken.

VUUR
"De waarheid is hard en heeft consequenties. Ik ben bereid die te aanvaarden en ze anderen op te leggen."
Vuur staat voor gedrevenheid: het moet gebeuren. Het dier dat symbool staat voor vuur is de leeuw. Vuur zit midden op de borst, ter hoogte van het hart. Verder op de dijen en de kaken. Het zintuig dat bij vuur hoort is de reuk. De houding die bij vuur hoort is naar voren gericht, op het puntje van de stoel, stevig. Het vuur houdt van tegenstanders en tegenstand. Het voelt zich prettig als het tegenstanders heeft, dan kan het floreren, dan kan het zich tegen die tegenstanders afzetten. Vuur kan slecht tegen het 'rondpraten' dat lucht doet. Lucht wakkert het vuur aan. Vuur is de vader van de situatie. Het vuur houdt van recht toe recht aan. Vuur is direct en praat vanuit 'ik en jij'. Vuur is onredelijk en luistert niet. Het vuur is als een generaal. Vuur eist en commandeert. Niet in het wilde weg, maar heel gericht. Het vuur zoekt de ogen van de ander op en probeert door te dringen.

Veel voorkomende vuurberoepen: ondernemer, uitvinder, cabaretier, ontwerper, reclame.  

 

Horoscopen en hun elementen

De Ram

Planeet : mars

Metaal : ijzer

Kleuren : rood

Planten : brandnetel, distel, koriander, mosterd, ui

Bomen en struiken : brem

Oliën : basilicum

Stenen : rode jaspis, robijn

Element : vuur

 

De Stier

Planeet : venus

Metaal : koper

Kleuren : roze, lichtblauw

Planten : druif, roos, klaproos, viooltje, braam, paddestoelen

Bomen en struiken : appel, es

Oliën : ijzerhard

Stenen : jade, malachiet

Element : aarde

 

De Tweeling

Planeet : mercurius

Metaal : kwik

Kleuren : licht geel

Planten : lavendel, lelietjes van dalen, pepermunt, boerenwormkruid, hysop

Bomen en struiken : acacia

Oliën : lavendel

Stenen : beryl, citriet

Element : lucht

 

De Kreeft

Planeet : maan

Metaal : zilver

Kleuren : licht grijs, licht groen

Planten : acanthus water, vergeet me niet, jasmijn, eucalyptus, kamperfoelie

Bomen en struiken : berk

Oliën : eucalyptus

Stenen : maansteen, calcedoon

Element : water

 

De Leeuw

Planeet : zon

Metaal : goud

Kleuren : goudgeel, oranje,

Planten : zonnebloem, goudsbloem, rozemarijn, saffraan, bernagie

Bomen en struiken : laurier, sinaasappel

Oliën : sinaasappel

Stenen : bergkristal, barnsteen

Element : vuur

 

De Maagd

Planeet : mercurius

Metaal : kwik

Kleuren : marineblauw, donkergrijs

Planten : bijvoet, gerst, haver, tarwe, rogge, grassen, korenbloem

Bomen en struiken : bomen met noten, cypres

Oliën : cypres

Stenen : agaat

Element : aarde

 

De Weegschaal

Planeet : venus

Metaal : koper

Kleuren : zachtblauw, roze

Planten : roos, lelie, geranium, primula, viooltje

Bomen en struiken : appel, kers

Oliën : geranium

Stenen : avanturijn, rozekwarts

Element : lucht

 

De Schorpioen

Planeet : pluto, mars

Metaal : ijzer Kleuren : roodbruin, bruin, donker rood

Planten : galigaan, basilicum, tijm

Bomen en struiken : sleedoorn, brem

Oliën : tijm Stenen : granaat, toermalijn

Element : water

 

De Boogschutter

Planeet : jupiter

Metaal : tin Kleuren : koningsblauw, paars

Planten : anjer, paardebloem, kruidnagel

Bomen en struiken : beuk, eik

Oliën : foelie

Stenen : lapis, lazuli, topaas

Element : vuur

 

De Steenbok

Planeet : saturnus

Metaal : lood

Kleuren : zwart, donker groen, bruin

Planten : klimop, smeerwortel, hyssop

Bomen en struiken : iep, populier, den

Stenen : rookkwarts, onyx

Element : aarde

 

De Waterman

Planeet : uranus, saturnus

Metaal : uranium Kleuren: staalblauw, turkoois

Planten : gouden regen, orchdee, citroenverbena

Bomen en struiken : abrikoos, perzik

Oliën : mirre Stenen: turkoois, zirkoon

Element : lucht

 

De Vissen

Planeet : neptunus, jupiter

Metaal : tin

Kleuren : zacht zeegroen, violet

Planten : waterlelie. gardena, cardamon

Bomen en struiken : wilg, vijg

Oliën : wintergroen

Stenen : aquamarijn, amethist

Element : water

 

Runenstenen, en hun betekenis

De Runen is een eeuwenoud Orakel dat al in 1300 v. Chr. bestond. Het woord Runen betekent "Geheim Mysterie" en komt van oorsprong uit Scandinavië.Slechts weinig mensen hebben van het woord Runen gehoord. Mensen, die van Scandinavische oorsprong zijn of de boeken van Tolkien gelezen hebben (in de ban van de ring) gaat misschien een lichtje op. Het ontstaan blijft een mysterie maar de kunst van het lezen van runetekens is tegenwoordig weer populair. Het leefde weer op in de 20e eeuw toen ze het onderwerp werden van zowel academische als esoterische studies.

Over de Runen als Orakel in zijn tijd, werd zo goed als niets geschreven. Zowel de alfabetische indeling als de letterinterpretatie die wordt gebruikt het Orakel der Runen zijn niet conventioneel. De interpretaties van de Runen die gebruikt werden bij voorspellingen in Oude Tijden,is verloren gegaan. Terwijl het voortbestaan van het geheime weten door inwijding, onder de oude Rune Meesters zonder twijfel gepraktiseerd werd, werden hun geheimen niet doorgegeven of, indien zij werden doorgegeven, bestaan ze nu niet meer. De Runen en hun symbolen werden gebruikt door strijders die zich met overwinningskwesties bezighielden. De runenmeesters krasten woorden van runetekens op steen en metaal. Deze woorden bevatte geheime boodschappen.

De oude Germanen die vroeger in onze streken leefden, waren een religieus natuurvolk. De Germanen communiceerden met rune-tekens. Rune-tekens werden ook gebruikt om via rituelen de toekomst te voorspellen.

Runen werden gebruikt voor lotsvoorspellingen en het aanroepen van goden. Er waren Runen die invloed hadden op het weer, de oogst, de liefde, en gezondheid.

Ze werden ook gegraveerd in zwaarde om de krijgsheer meer macht te geven en op de amuletten gedragen om liefde, voorspoed en geluk aan te trekken.

Runen werden vroeger letterlijk geworpen naar degene die om raad vroeg. Ze vormen de brug tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn van de vraagsteller

Met de ondergang van de Vikingen verdwenen ook de runen, vooral omdat de Christelijke kerk het niet eens was met het gebruik van de runen als een orakel. Het woord orakel komt uit het Latijn, van orare, wat spreken of bidden betekent, maar vooral een boodschap van het ongrijpbare, een hoger medium. Overal en altijd kunnen 'boodschappen' zich voordoen: bijvoorbeeld figuren in wolken of water, kerven in een boomstam of een steen en zijn zichtbaar voor iedereen die ze wil zien of horen. Zelfs christenen werken soms op deze manier met de bijbel, door het boek op een willekeurige bladzijde open te slaan en raad te krijgen door het lezen van de desbetreffende pagina.In 1639 werd het gebruik van runen zelfs officieel verboden. Steeds vaker duiken ze tegenwoordig weer op en worden ze gewaardeerd voor wat ze werkelijk zijn: een band met het ongrijpbare, het hogere, hoe men dit ook wil noemen.

De runen worden nog steeds gebruikt als orakel. In totaal zijn er 24 runen. Zestien runen hebben een betekenis die afwijkt van de gangbare duiding wanneer hij ondersteboven geworpen wordt. In totaal zijn er dus veertig verschillende rune-tekens.

Er zijn verschillende methodes en leggingen. Deze legging gebruik ikzelf graag om een situatie snel en duidelijk te doorgronden.

 

1) Het kan gunstig zijn om Odin aan te roepen voordat u de runen werpt, om de tussenkomst van kwade geesten te voorkomen. Zeg bijvoorbeeld: "O grote Odin, leid mijn hand."

2) Neem een vraag in gedachten en de tijdspanne waarover u een vraag stelt. Dat kan een dag zijn, een maand, een jaar of zelfs het komende uur!

3) Gooi de runen met de afbeelding naar beneden vlak voor u. Als er toch een met de afbeelding naar boven ligt, draai hem dan om en doe hem bij de rest met gesloten ogen, zodat u hem niet herkent als u uw ogen weer opendoet.

4) U selecteert 3 stenen u legt de stenen vanaf rechts horizontaal naar links voor u neer.

5) De eerste rune staat voor de situatie zoals die is.

6) De middelste rune staat voor het centrum, het geeft de noodzakelijke geachte handelswijze aan.

7) De derde rune (aan de linkerzijde) geeft de nieuwe situatie aan zoals die zich zal ontwikkelen.

 

Hier volgen de bekendste runen en een beknopte omschrijving en letterwaarde..

                       

1) Mannaz letter M

Rechtop: naastenliefde; menselijkheid

Omgekeerd: isolatie; onthechtinglijkheid

Het ontvangen van deze rune is een erkenning van de lange weg die je al hebt afgelegd tot waar je nu gekomen bent in je ontwikkeling. Wees jezelf en anderen die je die weg gewezen hebben dankbaar. Maar sta jezelf toe de vreugde van onschuld weer te voelen en bedenk jezelf dat je er beter door bent geworden, want alleen hierdoor kun je je verloren onschuld weer terugvinden.

 

2) Gebo, letter G       

Rechtop: geschenk; kans; tijd voor liefde en vriendschap

Geen omkering

Wanneer je deze rune van vertrouwen 'trekt', word je aangemoedigd de eerste stap te nemen. Probeer je verloren vertrouwen wat je vroeger had en naar leefde, weer terug te krijgen. Wij zijn geboren om vertrouwen te hebben. Laat niemand je iets anders wijs maken!

 

3) Ansuz, letter A        

Rechtop: goed advies van ouderen

Omgekeerd: pas op voor slecht advies

Als je deze rune hebt ontvangen als antwoord op jouw angst dat je misschien iets fout hebt gedaan, dan is het Orakel ondubbelzinnig: iedereen maakt fouten! Je hoeft over het maken van fouten geen schuldgevoel te hebben, want alleen hierdoor kun je leren. Eindeloos jezelf overal de schuld van blijven geven hoort niet thuis in het proces van 'beter worden'.

 

4) Opila, letter O

Rechtop: duidelijkheid; succes; rijkdom; verbetering

Geen omkering

Voor sommigen kondigt deze rune aan dat het tijd is oud zeer te verwerken. Voor anderen is het juist het teken dat de lange periode van rouwen voorbij is. Hoe dan ook, wees jezelf ervan bewust, dat zelfs het allergrootste verdriet over een tijd minder/draaglijker zal worden.

 

5) Uruz, letter U

Rechtop: uithoudings- vermogen; promotie.

Omgekeerd: gemiste kansen

Tel je zegeningen elke dag! Dat is de boodschap van deze rune. Wees ook dankbaar voor je wijsheid, je moed en de kracht van je wil. Wees dankbaar voor alle liefde in je hart en wees bereid te leren.

 

6) Perp, letter P                                                                      

Rechtop: mysterie; het onbekende; grotere intuïtie

Omgekeerd: geheimen onthuld; verraad

Wat je ook dwars zit, voor welke uitdaging je ook staat, deze rune nodigt je uit de liefde binnen te laten. Denk niet aan fouten, wanhoop niet, en kijk alleen naar de aanwezigheid van liefde.

 

7) Naupiz, letter N

Rechtop: maak plannen; wees geduldig

Omgekeerd: vermijd veranderingen; stel beslissingen uit.

Voor sommigen betekent het ontvangen van deze rune, de erkenning dat zij al zover zijn gekomen op hun weg naar herstel dat zij de helderheid, de kracht en de wil hebben hun gevoelens onder ogen te zien. Het is nu tijd om dat plekje in je hart, waar al die eenzaamheid en die angst verborgen zat, waar je al zo lang mee leefde te openen en ermee af te rekenen.

 

8) Inguz, letters NG

Rechtop: goed nieuws; vreemdeling in uw leven; familie

Geen omkering.

Deze rune zegt, dat als je je in je leven laat leiden door het geloof, het onmogelijk wordt nog te twijfelen aan het Ultieme, aan jezelf en aan je leven en je niet meer bang zult zijn voor de volgende dag.

 

9) Eihwaz, letters EI                                                               

Rechtop: beëindiging; emotionele problemen; groei en verandering

Geen omkering.

De rune van ontkenning vraagt of je bij jezelf naar binnen wilt kijken en de balans op wilt maken van jouw leven. Het vraagt je echt helemaal open te zijn naar jezelf toe en zelfs verborgen zaken onder ogen te zien.

Voor sommigen kondigt de rune van ontkenning het eind van deze fase aan. Eén ding staat vast aan ontkenning: wanneer je iets verloochend hebt in je leven, zal dat juist hetgeen zijn wat een verwoestend effect op jouw leven heeft.

 

10) Algiz, letter Z         

Rechtop: nieuw begin; vertrouwen; bescherming

Omgekeerd: vermijd gewetenloze mensen.

Wanneer je de rune van grenzen tegen komt, staan bijna altijd het respecteren en beschermen van je gevoelens, je gezondheid en je welzijn ter discussie. Deze rune vraagt je heel duidelijk om grenzen aan te geven, waarbinnen je een goed leven kunt leiden. Misschien is het een uitdaging voor jou om eens NEE te leren zeggen tegen iets dat niet langer op zijn plaats is in jouw leven. Dus bij het trekken van de rune van grenzen, ga eens na bij jezelf of jouw grenzen er werkelijk zijn. Worden ze herkend, erkend en gerespecteerd door iedereen om jou heen? Aan de andere kant, respecteer jij zelf ook de grenzen van anderen? De grenzen van de mensen waar je van houdt, maar ook van collega's en vrienden en vooral die van jouw kinderen?

 

11) Fehu, letter F                                                        

Rechtop: rijkdom; beantwoorde liefde.

Omgekeerd: verlies van rijkdom of liefde.

Wanneer je deze rune ontvangt, word je er ook aan herinnerd dat zonder eerlijkheid alles minder wordt. Minder hoop, geen waarheid, dus geen echt leven. Deze rune vertelt je dat nu het moment gekomen is om eens goed en eerlijk naar je eigen motieven en je gevoelens te kijken. Bedenk je wel dat als je eerlijkheid afwijst, de innerlijke rust ook niet zal komen. De wortels van de moed om jezelf te verbeteren kunnen alleen groeien in eerlijke aarde.

 

12) Wunjo, letter W

Rechtop: succes, geluk blijdschap

Omgekeerd: verandering brengt ongeluk; uitstel; zelfopoffering.

Doe even een pas op de plaats en bedenk jezelf dat je boven alles je leven moet leiden van dag tot dag, één ding tegelijk. De boodschap van deze rune is rust.wanneer je rust toelaat in elke dag en elke nacht, ben je echt bezig een beter mens te worden.Wees dankbaar voor de innerlijke rust die je verkregen hebt. Vroeger wisten we deze plek van rust en vrede nauwelijks te vinden. Innerlijke rust geeft ook aan hoe dicht je bij het Ultieme bent gekomen.

 

13) Jera, letter J

Rechtop: beëindiging en vernieuw- ing; moeite wordt beloond

Geen omkering.

Deze rune spreekt eigenlijk voor zich: als je de rune van geduld tegenkomt word je gevraagd geduld te hebben, over iets in je leven. Of misschien ben je juist iemand die eindeloos geduld heeft met anderen en niet met jezelf.Wat het ook is, weet goed het verschil tussen geduld en ontkenning. Als je in je huidige situatie te lang geduldig bent geweest, is geduld geen deugd meer.

 

14) Kano ,letter K

Rechtop: geluk; fortuin nieuwe partner

Omgekeerd: verloren vriendschap.

Wat je ook dwarszit op dit moment, deze rune zegt jou dat het tijd is te accepteren wat je toch niet kunt veranderen, helemaal als je er last, verdriet of pijn van hebt. Dus verander wat je kunt, maar accepteer de rest al doet dat nog zoveel pijn. Geleidelijke acceptatie van het verleden maakt ons in staat om te veranderen.Mensen die jou niet willen steunen in jouw huidige situatie, kunnen dus niet accepteren. Er is een speciaal soort moed nodig om te accepteren wat er gebeurt in jouw leven.

 

15) Teiwaz, letter T

Rechtop: een liefdesaffaire; passie; overwinning

Omgekeerd: vrienden stellen u teleur.

Moed is geloof in actie. Deze rune wil dat je je eigen moed en kracht gaat herkennen. Als je dat kunt, kun je verder op de ingeslagen weg en alles wat je daar op tegen komt met wijsheid tegemoet treden. Iedereen die in zijn leven door diepe dalen is gegaan, een overlijden van een geliefde heeft meegemaakt, ernstig ziek is geweest, seksueel misbruikt is, weet dat je veel moed nodig hebt om daar bovenop te komen. Door deze harde levenslessen krijg je hoop op betere tijden en dit leert ons weer dat je door moedig te zijn, inzicht krijgt en wijsheid krijgt. Deze rune kan ook het eind van een tijd van verdriet en pijn aankondigen. Weet dan dat je lang genoeg pijn hebt gehad en het nu tijd is de wijde wereld in te gaan en het leven te leiden waarvoor je op de wereld gekomen bent.

 

16) Berkana, letter B

Rechtop: familie; huwelijk; kinderen

Omgekeerd: ziekte; scheiding; wrijvingen thuis.

Deze rune staat voor meditatie of gebed. De juiste manier om aan iets te beginnen is met een overdenking, meditatie of gebed, al naar gelang je persoonlijke voorkeur. Wat er ook aan de hand is in je leven, leg het in de handen van een hogere macht. Een gebed geeft troost en kalmeert de geest.

De rune van meditatie of gebed is een herinnering dat je even stil moet staan bij jezelf, diegene waar je van houdt, je omgeving, en zelfs voor Moeder Aarde, opdat zij niet ten onder zal gaan. Het is een rune van 'beter-worden'. Oude wonden uit je jeugd, verslavingen, of andere zaken, bid voor de verwerking hiervan .

                                                                      

17) Ehwaz, letter E                                                                 

Rechtop: reizen; verhuizing of ander werk

Omgekeerd: vijanden.

Als je deze rune ontvangt word je gevraagd: wie zou ik moeten vergeven en bij wie zou ik om vergeving moeten vragen. Voor iedereen die de moed kan vinden om juist diegene die jou verraden heeft te vergeven, is deze rune een zegening.Deze rune kan ook een dubbele zegening zijn voor diegene die niet in staat zijn iets te vergeven: ten eerste voor de moed om de deur naar het verleden dicht te doen en ten tweede voor de wil om verder te gaan met hun leven.

 

18) Laguz letter L

Rechtop: intuïtie; voorgevoel

Omgekeerd: emotionele verwarring; paranoia.

Deze rune wil je ook feliciteren met het feit dat je je humor teruggevonden hebt, als je aan de andere kant juist je humor verloren hebt wil het Orakel zeggen dat het vanzelf weer terug zal komen naarmate je beter zult worden.

Humor komt van de oude rune van overvloed, dit is de zachtste, vrouwelijkste rune. Het vraagt je om bij jezelf naar binnen te kijken en jezelf af te stemmen op jezelf. Als je niet in balans bent, zegt deze rune dat humor je zal kunnen helpen de balans te herstellen.

 

19) Hagalaz, letter H

Rechtop: omwenteling of oproer; onbeheers-baarheid

Geen omkering.

De rune van Woede is een teken dat het nu tijd is om alle woede los te laten. Weet wel dat je bereid moet zijn al het oude los te laten, en geduldig moet wachten tot iets nieuws zich aandient.Elke rune biedt je de mogelijkheid er even bij stil te staan. Dus neem de tijd en denk eens goed na over jouw omstandigheden op dit moment. Kijk eens goed naar de oorzaak van de woede en kijk of je een manier kunt vinden om van deze situatie weer in een situatie van harmonie en vrede kunt komen.

 

20) Raido, letter R

Rechtop: reis; bezoek; feestdagen

Omgekeerd: plotselinge verandering; onverwachte reis.

Op het pad der heling betekent overgave het loslaten van controle en zodoende erken je je bereidheid te leven te helen.

Dus bij het trekken van deze rune word je gevraagd de behoefte om controle over de situatie te hebben te laten varen of ervaringen uit het verleden die je nog steeds dwars zitten los te laten.

Soms kan deze rune je ook aanmoedigen om je over te geven aan je gevoelens van eenzaamheid of verlatenheid en samen met het God, Allah of waar je ook in gelooft, je angsten te verwerken.

 

21) Purisaz, letter P (TH)

Rechtop: verdediging, bescherming, voorzichtigheid.

Omgekeerd: verkeerd besluit; overdreven voorzichtigheid.

Elke keer wanneer je de rune van Wijsheid trekt, neem dan even de tijd om stil te staan bij de dingen van de dag en probeer het objectief te bekijken. Zijn er dingen die je kunt veranderen, of die vanzelf wel weer over zullen gaan? Als je dit verschil kunt zien, bekijk je de wereld met wijze ogen.

Vaak als we raad vragen aan het Ultieme, krijg je vanzelf antwoord, want het Ultieme geeft ons wijsheid. Als er geen oplossing is, zorgt het Ultieme dat je er met andere ogen naar kunt kijken en zodoende een nieuwe weg in kunt slaan.

Door Wijsheid kan een tragedie toch iets zijn waar je van kunt leren. Dat is de manier waarop wijsheid werkt, en liefde werkt.

 

22) Dagaz letter D

Rechtop: erfgoed; erfenis; testament

Omgekeerd: ongeduld leidt tot ongelukken.

Als je deze rune tegenkomt op het moment van een nieuwe relatie, let er dan op dat wat je in het verleden geleerd hebt, je van dienst kunnen zijn in de toekomst. Als je leven een andere richting op gaat, voel dan de hoop die bij alle nieuwe dingen hoort.

Hoop is een vriend op onze reis van het leven.

 

23) Isa, letter I

Rechtop: een hindernis; afkoelen; bevroren situatie

Geen omkering.

Ben je bang om te falen? Bang voor succes? Ben je bang dat de pijn uit het verleden nooit weggaat? Wees gerust, deze rune geeft raad en wees ervan overtuigd dat het verleden voorbij is. Deze rune wil je er op een vriendelijke manier op wijzen dat je de kracht hebt te veranderen.

 

24) Sowelu, letter S

Rechtop: levenskracht; vitaliteit; volledigheid; geluk

Geen omkering.

Wanneer je deze rune trekt en er is iemand in je naaste omgeving ziek, of in moeilijkheden, dan is dit een teken dat je, door iets van hem of haar te doen, je medeleven kunt tonen.

Misschien trek je deze rune echter om iets wat je zelf al heel lang ontkent hebt, heb dan medeleven met jezelf. Als je bezig bent met psychische heling, bedenk je dan dat Medeleven na Angst komt en voor The Divine. Dus als je het zo bekijkt dan krijg je door je angsten te overwinnen, medeleven, wat uiteindelijk verandert in de energie en schittering van Liefde.

Deze rune is dus een herinnering dat het pad der heling een reis is en dat je op dat pad in je meditaties gevraagd wordt de wereld te bekijken met medeleven.

 

25) Odin. De blanco rune, of Wyrd, staat voor karma of noodlot. Hij geeft aan dat iets wat gebeurt in het desbetreffende levensterrein in zekere zin onvermijdelijk is. Alles is mogelijk. Laat beheersing varen. Weesgewillig, probeer niet te forceren wat zich nog niet gevormd heeft. Maak contact met uw lot. Karmische afrekening en bevrijding. Diepste angsten komen boven. Laat los. Symbolische dood van het oude. Het nieuwe ontvouwt zich.                                        

Jij heks!!

Wat is nou een heks en waar komt het vandaan?

"Ik ben geen ouwe tang met een wrat met 3 haren op de neus en ik ben geen dik wijfie met een punthoed dat met haar toverstokje loopt te zwaaien. Ik ben een algemeen persoontje net zoals jij (gok ik)". 

Wat Hekserij wel is

Hekserij is een natuurreligie die veracht werd in de middeleeuwen en zo aan haar reputatie is gekomen. Omdat het geen Christendom was is het afgeschoven als Heidendom (op z'n Engels Pagan). Maar het is in de middeleeuwen en met de kruistochten en Heksenjachten toch niet helemaal uitgeroeid, enkel ondergedoken als je het zo zou kunnen zeggen. Daardoor is het nu ook bekend als mystiek en occult.

Geschiedenis

Pas in 1951 stak het weer het hoofd boven water. Nu er zoveel veranderd is is het vast niet meer precies wat het geweest is en daarom staat deze religie van kruidenvrouwen, vroedvrouwen en waarzeggers nu beter bekend onder de naam Wicca. De meeste Wicca's noemen zichzelf ook Heks, maar er is een vurige discussie of dit wel hetzelfde is.

Natuurreligie

Hekserij of Wicca valt onder de geloofstak Paganisme ofwel Heidendom, samen met Druidisme, Sjamanisme en veel andere natuurreligies (dus geen Satanisme!). Alle Paganisten geloven dat eventuele Godheden zich in de natuur en al haar wezens (dus ook in onszelf en anderen) bevinden, kortom de natuur en haar wezens is heilig. De meeste geloven in de God en de Godin als in de mannelijke en vrouwelijke aspecten in de natuur, opdat alles in balans is. Maar er zijn een paar uitzonderingen die enkel een God of een Godin erkennen.

Doe wat je wilt zolang het niets schaadt

Het geloof is heel individueel en heeft een hoofdregel die daar perfect bij aansluit: Doe wat je wilt, zolang het niks schaadt. Dat betekend dat je geen andere persoon, geen boom, geen mug of jezelf kwaad mag doen. Daarbij doen niet alle Heksen of Wicca's aan magie. Hekserij is werkelijk een religie, een levensbeschouwing, ondanks dat deze niet erkend is door de Nederlandse staat. In Amerika wel en in Engeland is Druidisme al een erkende religie. Gelukkig hebben we hier in Nederland in de grondwet opgenomen dat met mag geloven wat hij/zij wil en daar niet op gediscrimineerd mag worden.

Vraag en antwoord

Hoeveel heksen zijn er ongeveer in Nederland?

Dat is naar mijn weten nooit geteld maar van wat ik heb opgevangen zullen het er niet minder zijn dan 15 a 20.000.Hiervan is minstens de helft actief maar ik denk persoonlijk dat her er meer zijn in Nederland. Het probleem is dat er (gelukkig)geen registratie is van wie wiccan is of heks.

Wat is een coven?

Een coven is een heksenkring waarbij maximaal 13 mensen lid zijn. Bij meer dan 13 leden wordt de coven opgesplitst in twee aparte covens. Een hogeprieteres en hogepriester leiden de coven. Je wordt er opgeleid tot heks middels graden. !e graad heet wicca (heks), 2de graad prieter(es), 3de graad hogepriester(es). Er zijn zowel mannen als vrouwen in de coven, behalve bij de Dianics, dat is een coven met alleen vrouwen.De activiteiten binnen een coven bestaan uit het samen rituelen uitvoeren, jaarfeesten en seizoenen vieren, elkaar helpen met het bestuderen van de magie. Het voordeel van een coven is dat genoeg leermeester om je heen hebt voor je opleiding tot heks, een nadeel is dat dit meestal nogal eenzijdig gebeurd omdat alle heksen uit een coven volgens een bepaalde manier werken terwijl er juist vele vele mogelijkheden zijn die te maken hebben met persoonlijke voorkeur.

Wat is solitair?

Dit houd in dat je niet in een coven werkt, maar alleen je rituelen doet. Je hebt natuurlijk ook groepen van solitaire heksen die bijvoorbeeld alleen samenkomen om samen te studeren of om de jaarfeesten te vieren of iets dergelijks, maar het zijn dan nog steeds solitaire heksen.

Hoeveel covens zijn er ongeveer in Nederland?

Covens hmm ik heb zelf weinig contact daarmee maar ik denk zeker 500 in nederland alleen al. Als je er een zoek zet dan een advertentie in de krant, ik grandeer je dat je reacties krijgt, hoewel je ook wat minde leuke antwoorden zal krijgen. Ikzelf ben solitair.

Wat zijn grades?

Grades komen alleen alleen voor in covens, je moet daarvoor minsten 1 jaar en 1 dag gestudeerd hebben. Na de eerste inwijding ben je een eerstegraad heks, na de tweede inwijding ben je priester(es) en mag je rituelen begeleiden. Als je de derde graad behaald ben je hogepriester(es) en mag je eigen coven starten en lesgeven.

Hebben solitaire heksen dan geen grades?

Nee. Als solitaire heks kun je dit systeem best zelf overnemen, maar elke coven werkt weer anders, dus er is niet echt een meetlat waar je je kennis kan vergelijken met een titel die je kunt bereiken. Als solitaire heks ben je gewoon heks of wicca. Sommige zeggen dat je als solitaire heks of wicca je eigen priester(es) bent omdat je zelf beslist wat jouw visie is, hoe jij je rituelen doet en wanneer.

Kan iedereen heks worden?

Ja. dat kan iedereen. geen uitzonderingen. Het enige is daar om verder te komen je waarschijnlijk op een aantal punten zal moeten veranderen, hoe hangt van het persoon af.

Hoe lang duurt het voordat je heks bent?

Dat lig aan het persoon. het is een zeer persoonlijke kwestie. je kan jaren studeren en opeens komt er iets voor of ondek je iets of ontmoet je iemand en wordt het gewoon duidelijk dat je heks bent. Maar het kan ook in een zeer korte tijd gebeuren. ook heb je heksen die het meekrijgen vanaf hun geboorte omdat hun moeder of vader heks waren. maar het komt ook voor dat je in een vorig leven heks was en dat meeneemt naar dit leven (komt vaker voor dan je zou denken).

Hoe oud moet je zijn om heks te worden?

Dat is voor iedereen verschillend. De jongste heks zal een jaar of 12 zijn, vanaf die tijd ben je immers zelf in staat zo een keuze te maken.

Wat tegenwoordig 'hekserij' genoemd wordt is geen religie, maar een levenstijl gebaseerd op wicca

Het goddelijke
In de wicca wordt het Goddelijke doorgaans gezien als een dualiteit. In de eerste plaats betekent dit dat er zowel een God als een Godin in het geloof aanwezig zijn. Welke vormen deze Godin en God aannemen in het geloof varieert echter van groep tot groep en van persoon tot persoon.

Sommigen geven er de voorkeur aan de Godin een bepaalde naam te geven, naar één van de oude Godinnen uit bijvoorbeeld het Keltische of Noorse pantheon, anderen hebben het gewoon over 'De Godin' en geven haar verder geen naam, dit omdat het geven van een naam aan een God of Godin ook het geven van beperkingen inhoudt. Elke oude God of Godin wordt tenslotte met bepaalde dingen geassocieerd en met anderen niet.

Weer anderen geloven in verschillende Goden en Godinnen. Het kan zijn dat ze geloven dat er daadwerkelijk verschillende Goden en Godinnen zijn maar veel meer komt het voor dat ze elke God of Godin als één van de vele 'gezichten' van hetzelfde Goddelijke wezen zien.

De natuur
Voor alle Wicca's speelt de natuur een centrale rol. Men gelooft dat het Goddelijke in alles te vinden is en dus ook de natuur. Dit betekent dat de natuur en alles om ons heen met respect behandelt wordt omdat het deel uit maakt van het Goddelijke.

Tevens is de natuur onze leermeester. In de natuur is een cyclish proces waar te nemen door de seizoenen heen. In de lente komt de natuur tot leven, in de zomer tot bloei, in de herfst begint het verval en in de winter is het meeste gestorven. Dit is symbolisch voor ons eigen leven. Net als de natuur kennen wij een lente, zomer, herfst en winter periode in ons leven.

Maar net als in de natuur zal de winter niet het einde van ons bestaan zijn. In een volgende leven keren we weer terug, in de lente, als het eerste leven weer terugkeert. Veel hiervan is terug te zien in de acht jaarfeesten waar steeds een deel van het jaar gevierd wordt.

Magie
Wicca's geloven in Magie. Wat magie is, is moeilijk te beschrijven. Sommigen beschrijven het als het naar believen kunnen veranderen van je bewustzijnstoestand anderen beschrijven het als veranderingen bewerkstelligen met de kracht van de geest.

Voor beide theoriën is iets te zeggen. Om magie te kunnen werken is als eerste een bewustzijnsverandering nodig, van je normale bewustzijn moet je in je 'onderbewustzijn' terecht komen, want dit deel van je bewustzijn weet nog hoe energie gebruikt wordt om verandering te bewerkstelligen. Om dit te bereiken zijn verschillende mogelijkheden.

Een voorbeeld hiervan is visualisatie, een vorm van meditatie waarbij je je bepaalde veranderingen voorstelt. Het doel is dat het onderbewuste de energieën gebruikt om de verandering tot stand te brengen. Een andere mogelijkheid is en ritueel. Dit kan bestaan uit zang, dans, spel of een strak opgezet 'magisch ritueel' waarbij de opgewekte energie wordt gebruikt om een verandering tot stand te brengen. Het gebruik van magie (net als het dagelijks leven van een Wicca) is gebonden aan twee regels,

Wie was de grondlegger van de Wicca?

Wicca is een moderne religie die zijn wortels heeft in de oude vormen van de Hekserij. Rond 1950 werd in Engeland een wet die hekserij verbood afgeschaft. Voor Gerald Gardner, die zich ondanks het verbod op Hekserij reeds enige tijd met het onderwerp bezig hield, was dit de kans om met zijn visie op de Hekserij naar buiten te komen. Het herstellen van de oude Hekserij bleek echter een moeizaam proces. Van de oude traditie was nog maar weinig kennis overgebleven, veel was tijdens de inquisitie (de Heksenvervolging) en de ban die sindsdien op Hekserij rustte. Om de gaten op te vullen is Gardner gaan 'lenen' bij andere tradities waaronder de rituele magie. Deze herstelde vorm van Hekserij werd de eerste stroming die nu de Gardneriaanse stroming genoemd wordt.

Later zijn talloze andere tradities ontstaan. De verschillende tradities vershillen op een aantal punten, zo leggen de Alexandrijnen meer nadruk op het ritueel dan de Gardnerianen, de Dianics daarentegen richtten zich doorgaans alleen op de Godin en niet op de God.

Wat zijn de 'regels' van de Wicca?

Binnen de Wicca zijn er 2 sterke regels:

 1. Doe wat je wilt, mits het niemand schaadt!
 2. Datgeen wat je doet komt 3 keer terug

Wicca kent geen duivel of satan. Toch verwarren sommigen ten onrechte wicca met satanisme. Dit heeft te maken met het symbool dat vaak gedragen wordt, namelijk een pentagram. Bij Wicca word deze met 1 punt naar boven gedragen, maar in het satanisme. wordt deze gedragen met 1 punt naar beneden. Hierdoor stellen de 2 punten naar boven de hoorn van de Bok voor. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de god uit deze godsdienst vanwege zijn gehoornde uiterlijk wordt gelijkgesteld met de duivel. Maar wicca is niet hetzelfde als het satanisme, ook al denken veel mensen van wel. Dit verschijnsel komt voort uit de pogingen van de christelijke kerk iedereen tot het christendom te bekeren door alles dat met een andere religie had te maken met de duivel in verband te brengen.

Er zijn een aantal regels die men in acht neemt, waarvan er twee door bijna alle wicca-volgelingen worden aangenomen. De Wiccan Rede en de Drievoudige Wet waarschuwen ervoor om magie niet te gebruiken om te schaden. De Wiccan Rede zegt dat je moet doen wat je zelf wilt, mits het niemand schaadt. De Drievoudige Wet zegt dat alles wat je doet, drie keer bij je terugkomt ('boontje komt om zijn loontje'). Deze twee "wetten" gelden volgens de meeste wiccans trouwens niet alleen voor de magie, maar voor al het handelen van de Wicca. Daarnaast hebben veel covens en solitaire heksen nog extra principes waar zij zich wat magie betreft aan houden. Zo vindt de een dat magie niet gebruikt mag worden voor persoonlijk gewin en zegt de ander dat magie niet gebruikt mag worden in conflict met andermans vrije wil. Deze denkbeelden verschillen echter per persoon.

Een voorbeeld van een wet, de wet van drie:

Houdt de Wet van 3 in Ere, Driemaal zullen Uw daden wederkeren. Leer deze Wet, en leer hem goed, dat wat je zaait, je ook oogsten moet. De belangrijkste woorden/zinnen uit de Wiccan Rede zijn:

" eight words the Wiccan Rede fulfill," " An'ye harm none" " do wat you will" Nederlandse versie: nog acht woorden neem deze niet te mild, schaadt je niemand doe dan wat je wilt.

De Sabbats en esbats

Een belangrijk onderdeel van wicca vormen de jaarfeesten, ook wel sabbats of esbats genoemd. Deze acht feestdagen vormen samen het Wiel van het Jaar, het levensverhaal van de God en de Godin. Behalve dat de sabbats het leven van de Goden en zo de weg van geboorte-dood-wedergeboorte uitbeelden, was elke datum vroeger ook van belang in de natuur. Zo is Imbolc van oorsprong een ploegfeest, waarbij het land voor het eerst omgeploegd werd na de winter. Lammas was een oogstfeest, wanneer het graan werd binnengehaald. Nu de meeste mensen steeds verder af komen te staan van het plattelandsleven en het ritme van de oogst verandert door bijvoorbeeld het gebruik van kassen, worden de symbolische betekenissen van de feesten steeds belangrijker.

Maar net als in de natuur zal de winter niet het einde van ons bestaan zijn. In een volgende leven keren we weer terug, in de lente, als het eerste leven weer terugkeert. Veel hiervan is terug te zien in de acht jaarfeesten waar steeds een deel van het jaar gevierd wordt.

Terwijl in de oertijden de mannen op gevaarlijke beesten zoals mammoets joegen, hielden de vrouwen de kinderen op veilige afstand en experimenteerden intussen wat met eetbaarheid van bessen, granen, groenten en wortels en met het gebruik van kruiden. Zij verwierven daardoor hogere kennis dan de mannen, onder meer de kruidenkennis en kennis van geneeskunde, die zij door de eeuwen toepasten, bewaarden en overleverden van moeder op dochter, zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt (bijvoorbeeld bij de Kopten en de Moslims). Ze gingen zelf ook granen en planten selecteren en telen. Zo bracht de vrouw 2,5 maal zoveel calorieën in het huishouden als de man. Daarom ging men zich toen verder op die landbouw toeleggen. Vruchtbaarheid en afstemming op seizoens- en maancyclus waren daarbij belangrijk, en ze leerden zo ook het weer te voorzien.

Dat alles gaf de vrouw een hoog aanzien als moeder en als leidster van de clan, en het hoogste natuurprincipe werd dan ook vanzelfsprekend als moedergodin vereerd: Moeder Natuur.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb