Het is belangrijk dat je deze informatie doorleest om misverstanden te voorkomen. 
 

Huisregels algemeen:
 

1. Alle consults zijn 1 op 1. Neem niet zonder overleg je zus, nicht, tante, neef, buurman, zoon of dochter mee. 

2. Heb je het gevoel dat het niet klikt? Dat is heel menselijk en normaal, geef het gerust aan. 

3. Ik werk alleen op afspraak.

4. Alles wat besproken is, blijft vertrouwelijk.

5. Alles wat toegezonden wordt, zal na 10 dagen verwijderd worden uit mijn systeem.

6. Bij mij mag niet gerookt worden.

7. Restitutie wordt niet verleend. 

8. Persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt voor commerciele doeleinden. 

9. Het retour sturen van een ingevuld, digitaal intakeformulier is onderdeel van een afspraak. 

10. Afspraken dienen minimaal 12 uur van te voren afgezegd of verzet te worden. Er volgt een factuur van € 25,- wanneer de afspraak niet of te laat is afgezegd.

 

Voor clienten uit Amsterdam en omstreken:

11. het volledige bedrag dient van te voren overgemaak te worden. 

 

Voorwaarden:
 

Consults en gesprekken kunnen confronterend zijn. Het is voor mij belangrijk te weten of je bijv. anti-depressiva slikt, kampt met psychische stoornissen en/of je onder behandeling bent bij een specialist. Het verzwijgen hiervan kan consequenties hebben. Hiervoor ben ik niet aansprakelijk of verantwoordelijk.
 

Ik ben als coach, adviseuse nooit verantwoordelijk voor jouw keuzes. Ik zal je nooit vertellen wat je wel of niet moet doen. Dat is aan jou. Studio Elise houdt zich niet verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes van clienten.
 

Ik ben niet en op geeneen wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een tekortkoming van de therapeut. 
 

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt met aftrek van gemaakte kosten. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.
 

Studio Elise behoudt zich het recht clienten te weigeren als daar een reden voor is.

Studio Elise is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet genoemde blessures, aandoeningen of symptomen. 

Studio Elise kan tussentijds een sessie staken wanneer zij vindt dat dit nodig is.

Mannelijke clienten die tijdens een behandeling erotische goesting ervaren en dit als zodanig kenbaar maken dat het als storend of intimiderend wordt ervaren, moeten onmiddellijk de studio verlaten.

Gegevens van vertrouwelijke aard die mij via de mail of post worden doorgezonden, worden, met uitzondering van adres gegevens t.b.v. de financiele administratie, binnen tien dagen verwijderd. Clienten die verzuimd hebben een bevestigde afspraak na te komen, wordt alsnog een bedrag van€ 35,- in rekening gebracht. Na het verzenden van de derde herinnering volgt correspondentie middels een incassobureau.

Maak jouw eigen website met JouwWeb